TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến độ lác tồn dư sau phẫu thuật điều trị lác ngang cơ năng

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến độ lác tồn dư (TD) sau phẫu thuật điều trị lác ngang cơ năng ở trẻ em. Nghiên cứu thực hiện gồm 57 bệnh nhân (BN) lác ngang cơ năng, còn độ lác TD sau mổ. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Có sự liên quan giữa độ lác nguyên phát với độ lác TD: Khi độ lác nguyên phát cao thì độ lác TD cũng lớn. Đối với lác trong nguyên phát tỷ lệ lác TD do thiểu chỉnh là 75% cao hơn so với quá chỉnh (25%). Đối với lác ngoài nguyên phát, tỷ lệ này là tương đương (57,14% và 42,86%). | NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ LÁC TỒN DƯ SAU PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LÁC NGANG CƠ NĂNG Vũ Thị Bích Thuỷ* TÓM TẮT Mục tiêu: nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến độ lác tồn dư (TD) sau phẫu thuật điều trị lác ngang cơ năng ở trẻ em. Đối tượng và phương pháp: gồm 57 bệnh nhân (BN) lác ngang cơ năng, còn độ lác TD sau mổ. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: có sự liên quan giữa độ lác nguyên phát với độ lác TD: khi độ lác nguyên phát cao thì độ lác TD cũng lớn. Đối với lác trong nguyên phát tỷ lệ lác TD do thiểu chỉnh là 75% cao hơn so với quá chỉnh (25%). Đối với lác ngoài nguyên phát, tỷ lệ này là tương đương (57,14% và 42,86%). Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa tuổi, giới, tình hình nhược thị, thể loại lác TD, tật khúc xạ với độ lác TD. Kết luận: khi độ lác nguyên phát cao thì độ lác TD cũng lớn. Lác TD do thiểu chỉnh hay gặp hơn so với lác TD do quá chỉnh. Không có sự liên quan giữa độ lác TD theo nhóm tuổi và hình thái lác TD. Từ khoá: lác tồn dư. I. ĐẶT VẤN ĐỀ Lác cơ năng là một bệnh rất hay gặp ở trẻ em, trong đó lác ngang chiếm đa số. 90% các trường hợp lác cần phẫu thuật. Tuy nhiên, khoảng 15 20% trường hợp còn độ lác TD sau phẫu thuật lần thứ nhất, gây ảnh hưởng đến chức năng thị giác cũng như thẩm mỹ của bệnh đây, đa số BN sau mổ lác ngang cơ năng nếu còn độ lác TD đều chấp nhận kết quả điều trị vì dù sao phẫu thuật cũng đã giải quyết phần lớn độ lác và tăng thẩm mỹ phần nào cho họ. Mặt khác, về phía phẫu thuật viên cũng chưa có phác đồ xử lý cụ thể cho những BN này. Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật chúng ta có thể đáp ứng được yêu cầu về chất lượng điều trị cả về chức năng cũng như thẩm mỹ. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến độ lác tồn dư như hình thái lác nguyên phát, độ lác trước mổ, tật khúc xạ là tiền đề để đưa ra các phương pháp xử lý độ lác TD nhằm hoàn thiện chu trình điều trị. Chúng tôi tiến hành đề tài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.