TAILIEUCHUNG - Ebook Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở" cung cấp cho người đọc các đặc điểm phát triển tâm lý học sinh trung học cơ sở, giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở. nội dung chi tiết. | PGS. TS. NGUYÊN THỊ MỸ Lộc - TS. ĐINH THỊ KIM THOA TS. ĐẶNG HOÀNG MINH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SÓNG VÀ KỸ NĂNG SONG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC cơ sở TÀI LIỆU DÙNG CHO GIÁO VIÊN THCS . NGUYỄN THỊ MỸ LỘC - TS. ĐINH THỊ KIM THOA TS. ĐANG HOÀNG MINH GIAO DỤC 7 s í CONG i Y CHO HỌC SINH I RỤNG HỌC co SỚ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Phần 1 ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĨẲM Lý HỌC SINH TRUNG HỌC cơ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.