TAILIEUCHUNG - Cách thức đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Hầu hết các nhà phân tích và đầu tư tại thị trường Phố Wall có xu hướng dựa vào tỉ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu như là một thước đo chính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều nhà quản lý điều hành cũng dựa quá nhiều vào thước đo này, nhận ra rằng đó là một thước đo mà dường như được cộng đồng các nhà đầu tư quan tâm nhất. Nhưng đó có phải là thước đo tốt nhất không?. | Đo lường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Hầu hết các nhà phân tích và đầu tư tại thị trường Phố Wall có xu hướng dựa vào tỉ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu như là một thước đo chính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều nhà quản lý điều hành cũng dựa quá nhiều vào thước đo này nhận ra rằng đó là một thước đo mà dường như được cộng đồng các nhà đầu tư quan tâm nhất. Nhưng đó có phải là thước đo tốt nhất không Mặc dù các kỹ thuật tính toán khá phức tạp như mô hình IRR Internal Rate of Return - tỉ suất hoàn vốn nội bộ CFROI Cash Flow Return on Investment - dòng tiền tệ trên suất thu hồi và DCF dòng tiền chiết khấu - Discounted Cash Flow đã tồn tại từ lâu nhưng mô hình ROE tỉ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu đã cho thấy là ổn định hơn cả. Ở một mức độ điều này là có ý nghĩa. Mô hình ROE dựa vào tỉ suất lợi nhuận dành cho các cổ đông của công ty. Nếu bạn là một cổ đông với mô hình này bạn sẽ có một thước đo nhanh và dễ hiểu. Nhưng mô hình ROE có thể che lấp khá nhiều vấn đề tiềm ẩn. Nếu các nhà đầu tư không thận trọng nó có thể làm sai lệch các nguyên tắc cơ bản của kinh doanh và dẫn đến những điều bất ngờ khủng khiếp. Các công ty có thể phải dùng đến các chiến lược tài chính để duy trì giả tạo một tỉ suất ROE tốt - trong một thời gian - và che giấu hiệu quả kinh doanh đang đi xuống theo các nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh. Mức đầu tư dư nợ đang tăng lên và việc mua lại cổ phiếu bằng hỗ trợ từ nguồn tiền mặt tích trữ có thể giúp duy trì tỉ suất ROE của công ty thậm chí ngay cả khi mức lợi nhuận hoạt động đang bị giảm sút. Áp lực cạnh tranh đang tăng cao cộng với lãi suất thấp giả tạo là đặc trưng của vài thập kỷ nay đã tạo ra động lực có uy lực lớn để gắn kết các chiến lược này nhằm ổn định tâm lý của các nhà đầu tư. Mức đầu tư dư nợ quá tải trở thành một gánh nặng cho công ty khi nhu cầu thị trường cho loại sản phẩm của công ty đang có xu hướng nam tiến khi nhiều công ty phát hiện ra trong thời buổi kinh tế suy thoái hiện nay. Nó thực sự tạo ra .