TAILIEUCHUNG - Các câu hỏi có thể gặp khi đàm phán về lương

Lương trước đây của bạn? Trong thời gian từ 5 đến 10 năm, bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền?. đó là những câu hỏi có thể gặp khi đàm phán về lương. Bạn sẽ trả lời thế nào? 1. Bạn hãy nói về lương trước đây của bạn? Câu trả lời: Bạn rất sẵn lòng cho nhà tuyển dụng biết con số, tiền lương tăng đều. Trong công việc, tiền bạc với bạn không quan trọng bằng cơ hội học hỏi và làm việc | Các câu hỏi có thể gặp khi đàm phán về lương - Lương trước đây của bạn Trong thời gian từ 5 đến 10 năm bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền . đó là những câu hỏi có thể gặp khi đàm phán về lương. Bạn sẽ trả lời thế nào 1. Bạn hãy nói về lương trước đây của bạn Câu trả lời Bạn rất sẵn lòng cho nhà tuyển dụng biết con số tiền lương tăng đều. Trong công việc tiền bạc với bạn không quan trọng bằng cơ hội học hỏi và làm việc. 2. Bạn có giá trị lương bao nhiêu Câu trả lời Phương châm của bạn là làm việc và đóng góp với khả năng tốt nhất của mình. Vì vậy bạn luôn nỗ lực để đạt kết quả và được người chủ thừa nhận và công bằng đặt bạn đúng giá trị của bạn. 3. Lương hiện tại của bạn là bao nhiêu Câu trả lời Bạn nên nêu rõ tiền lương thưởng làm thêm giờ những phúc lợi mà bạn hưởng ở công ty cũ. 4. Trong thời gian từ 5 đến 10 năm bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền Câu trả lời Bạn mong tiền lương phản ánh nỗ lực của bạn và phù hợp với những vị trí được trả lương tương đương. 5. Bạn nghĩ mọi người cùng nghề với bạn được trả lương tương xứng Câu trả lời Hãy cẩn thận. Một số người được trả lương quá thấp. Nếu bạn là một trong số đó bạn hãy giữ điều đó cho riêng bạn. Đừng thể hiện sự giận dữ hay chống đối của bạn. Bạn chẳng đạt được điều gì khi nói lên như vậy nhưng lại có nhiều thứ để mất. 6. Bạn có bao giờ bị từ chối tăng lương không Bạn có thể trả lời Những xét duyệt lương tạo nên sự tăng lương cùng với những đóng góp của bạn. Điều đó có nghĩa bạn chưa bao giờ bị từ chối tăng lương vì cách làm việc không phù hợp. 7. Bạn có muốn trở thành một thành viên cho kế hoạch lương của chúng tôi không Câu trả lời Bạn rất vui nếu được tham gia kế hoạch này và bạn sẽ xem xét cẩn thận về tổ chức kế hoạch và sự cạnh tranh trên thị trường tài .