TAILIEUCHUNG - 8 điều bạn cần tránh khi đàm phán tăng lương

Trước khi yêu cầu tăng lương bạn cần phải hiểu rõ giá trị của bạn, chỗ đứng của bạn trong công ty cũng như mức lương cho công việc của bạn ở mức nào là hợp lý. Một trong những vấn đề mà bạn thường gặp phải khi yêu cầu tăng lương đó là không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào? Khi nào là đúng thời điểm? Nói những gì là hợp lý?. | 8 điều bạn cần tránh khi đàm phán tăng lương - Trước khi yêu cầu tăng lương bạn cần phải hiểu rõ giá trị của bạn chỗ đứng của bạn trong công ty cũng như mức lương cho công việc của bạn ở mức nào là hợp lý. Một trong những vấn đề mà bạn thường gặp phải khi yêu cầu tăng lương đó là không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào Khi nào là đúng thời điểm Nói những gì là hợp lý . - Nói chuyện về lương luôn là vấn đề khó và nhạy cảm. Nếu bạn yêu cầu quá nhiều quá nhanh mọi việc sẽ đem lại kết quả trái với mong đợi. Trước khi yêu cầu tăng lương bạn cần phải hiểu rõ giá trị của bạn chỗ đứng của bạn trong công ty cũng như mức lương cho công việc của bạn ở mức nào là hợp lý. Một trong những vấn đề mà bạn thường gặp phải khi yêu cầu tăng lương đó là không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào Khi nào là đúng thời điểm Nói những gì là hợp lý . Dưới đây là 8 lỗi phổ biến mà các nhân viên thường mắc phải khi đề nghị tăng lương vội vàng Sai lầm Bạn nghĩ rằng bạn đã cẩn thận ghi ra giấy những yêu cầu bạn muốn nói với sếp như chức vụ bạn muốn mức lương mới hay trách nhiệm công việc bạn đảm đương cần giảm bớt. Sự thật Những điều đó mới chỉ là yêu cầu của bạn muốn được sếp thỏa mãn nhưng bạn lại không có những thông tin hay yếu tố nào để thuyết phục sếp rằng tại sao tôi lại cần tăng lương cho bạn Lời khuyên Trước khi đến gặp sếp bạn cần phải chuẩn bị trước các câu hỏi cũng như câu trả lời cho mọi tình huống. Hãy tìm hiểu kỹ các thông tin như mức lương mới nào là hợp lý Vị trí của bạn trong công ty được đánh giá như thế nào . để đảm bảo bạn kiểm soát được buổi nói chuyện. 2. Ngần ngại khi yêu cầu tăng lương Sai lầm Bạn cho rằng mức lương hiện tại của bạn là được quyết định bởi bộ phận quản lý nhân sự và khó có thể thay đổi. Nếu có nói với sếp thì sếp cũng không giải quyết được vấn đề. Sự thật Điều này hoàn toàn sai lầm thực tế mức lương của bạn không chỉ được quy định bởi bộ phận nhân sự mà còn bởi những nhận xét của .