TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 82

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 82', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Sau đó bấm OK để đóng hộp thoại Settings lại. Tạo Shortcut cho ứng dụng Ở thẻ Items click chuột phải và chọn Add file. Ở hộp Select application bạn tìm đến ứng dụng trong ổ USB. Ở phần File properties thẻ General gõ vào ô Name tên của ứng nếu bạn muốn chạy ứng dụng đó 1 tổ hợp phím tắt thì vào thẻ Advanced đánh dấu chọn vào mục Run file when hot key is pressed rồi chọn tổ hợp phím tắt ở phía dưới. Sau đó bấm OK để tạo Shortcut cho ứng dụng trong Panel của PStart. Nếu muốn xóa 1 Shortcut nào đó bạn click chuột phải vào Shortcut và chọn Remove. Tạo Shortcut cho thư mục Để từ Icon dưới khay hệ thống mở bất kỳ thư mục nào trong ổ USB bạn click chuột phải ở thẻ Items và chọn Add folder. Ở hộp thoại Browser For Folder bạn chọn 1 thư mục trong ổ USB rồi bấm OK để tạo. Ngoài ra bạn cũng có thể mở thư mục đó tổ hợp phím nóng giống như cách ở phần tạo Shortcut cho ứng dụng. Từ bây giờ khi cắm ổ USB vào bất kỳ máy tính nào thì hộp thoại Autoplay của Windows sẽ xuất hiện bạn chọn Shortcut Usb-Menu rồi bấm OK Icon PStart sẽ xuất hiện ở khay hệ thống. Muốn chạy ứng dụng hay truy cập vào thư mục nào trên ổ USB bạn chỉ việc bầm vào Icon này và chọn Shortcut tương ứng. Đối với máy ko có chức năng Autoplay thì bạn chỉ cần chạy file PStart trên ổ USB để khởi động PStart. Tìm file EXE Để tìm 1 file exe trong ổ USB hay trong ổ cứng bạn vào thẻ Search ở Panel của PStart gõ từ khóa tìm kiếm và kết quả sẽ xuất hiện bên dưới. Bấm chuột phải và chọn Open containing folder để mở thư mục chứa file exe nếu muốn chạy file exe đó thì chọn Run. Sổ ghi chú nhắc nhở công việc Để tạo sổ ghi chú bạn chọn thẻ Notes ở Panel của PStart bấm chuột phải và chọn Add note. Trong hộp thoại Note properties bạn gõ tên của ghi chú vào phần Name và gõ nội dung công việ vào phần Text có thể dùng Tiếng Việt - Unicode . Bạn có thể chọn màu nền ở mục Color chọn kiểu nhắc nhở ở mục đó bạn chọn ngày và giờ nhắc .