TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 81

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 81', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 3DMarkŨ5 t_hcanganh ATI Radeon X550 128MB Mbit ATI Radeon 9550 128MB 128bit ATI Radeon X300SE 128MB Mbit nVidia GeForce 62ŨŨTC 128MB Mbit ATI Radeon 9250 128MB Mbit ATI Radeon Xpress 200 tích hợp nVidia GeForce 6100 tích hợp 3DMarkŨ6 t_hcanganh ATI Radeon X550 128MB Mbit ATI Radeon 9550 128MB 128bit ATI Radeon X300SE 128MB Mbit nVidia GeForce 62ŨŨTC 128MB Mbit AT Radeon 9250 128MB Mbit ATI Radeon Xpress 200 tích hợp nVidia GeForce 61 CŨ tích hợp Điểm - càng cao càng tốt Hi vọng những kết quả benchmark trên sẽ giúp các bạn sắp mua máy lựa chọn dễ dàng hơn. Giải thích thêm về công nghệ Turbo Cache của nVidia và Hyper memory của ATI Do 2 công nghệ này giống nhau nên tui sẽ nói sơ lược về Turbo Cache Hyper Memory cũng tương tự như vậy. Turbo cache nghĩa là card VGA đó sẽ có sẵn 1 số RAM khi hoạt động thì sẽ lấy thêm RAM từ hệ thống để sử dụng. Phần RAM lấy từ hệ thống ko nhanh bằng số RAM mà card có sẵn. 6200 TC dùng RAM 64bit tùy hiệu mà dùng RAM DDR hoặc DDR2. DDR2 sẽ có tốc độ MHz cao hơn DDR. Số RAM có sẵn trên card 16 32 64 128MB. -16MB --------- ví dụ như model GIGA NX62TC-128D 53 . ---------có sẵn 16MB DDR có thể chia sẻ thêm 112MB từ hệ thống tổng cộng RAM là 128MB. -64MB --------- ví dụ như model ASUS EN6200TC256 TD 64 55 . ---------có sẵn 64MB DDR có thể chia sẻ thêm 192MB từ hệ thống tổng cộng RAM là 256MB. -128Mb --------- ví dụ như model MSI NX6200TC-TD128ELF 53 ---------và model ASUS EN6200TC TOP TD 128 62 . ---------2 card trên có sẵn 128MB DDR2 có thể chia sẻ thêm 128MB từ hệ thống tổng cộng RAM là 256MB. 2 card này mạnh hơn những card 6200 ko turbo cache 128MB 64bit khác. Điều tương tự cũng xảy ra đối với ATI Radeon X300SE Hyper Memory. Từ những điều trên bạn có thể hiểu được vì sao GeForce 6100 lại thua 6200TC 128MB DDR2 xa như vậy. Nếu so sánh với 6200TC có RAM thực ít hơn như 16MB hoặc 64MB thì khoảng cách chênh lệch ko lớn như vậy cách khác về hiệu năng của 6200TC - 128MB 64MB 16MB. Một số main có tích hợp Nvidia 6100 như MSI K8NGM-V .