TAILIEUCHUNG - Tài liệu: Trường điện từ

Bài viết Sự tương tự giữa Điện từ và Cơ trong dao động điều hòa trình bày sự tương đồng về mặt hình thức giữa các đại lượng điện từ (điện tích, hiệu điện thế, cường độ, .) và đại lượng cơ học (ly độ, lực, vận tốc, .). | TÓM TẮT VÀI Ý VỀ TRƯỜNG ĐIỆN TỪ I. ĐẶT VẤN ĐỀ Khi nghiên cứu về điện trường và từ trường Maxwell đã phát hiện ra rằng giữa chúng có mối liên hệ tương hỗ và khắng khít với nhau. Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy và ngược lại mọi điện trường biến đổi theo thời gian đều tạo nên từ trường. Từ đó ông đã xây dựng nên một trường thống nhất chung gọi là TRƯỜNG ĐIỆN TỪ một dạng vật chất hiện hữu. MÔ TẢ _7 TV d íBdS -jdBds dt s dt II. 1. Điện trường xoáy - Phương trình Maxwell-Faraday. Điện trường xoáy đường sức khép kín. Xét đường cong kín L và chọn diện tích nguyên tố dS mà từ thông d0 qua nó biến thiên. Theo định luật cảm ứng điện từ ta có -c dt Lại có A L í - í rỡ B d -HF .dS T õt L S Phương trình Maxwell-Faraday dạng tích phân Áp dụng công thức Stokes ta có ệ J V A L s Vì S được chọn bất kỳ nên Va E - dB dt Phương trình Maxwell-Faraday dạng vi phân Với V toán tử nabla tác dụng hữu hướng lên hàm E E x y z Cụ thể ÕEZ F . õBx ôy dz dt õEx JEz _ ÕBy dz -dx dt ÕEy -SEx . d dx ổy dt Nhận định Mọi từ trường biến đổi theo thời gian đều sinh ra điện trường xoáy. 2. Dòng điện dịch - Phương trình Maxwell-Ampere. Dòng các hạt mang điện trong dây dẫn sinh ra từ trường. Dòng này gọi là dòng điện dẫn I. Điện trường biến đổi theo thời gian cũng sinh ra từ trường. Vậy nó đóng vai trò như dòng điện và gọi là dòng điện dịch Id. Tổng quát ta có dòng điện toàn phần Itp phải khép kín là Itp I Id Và mật độ dòng điện toàn phần là . Id . I . dq . d .q. .dơ 1 1 ỉ ỉ - ỉ ỉ - ỉ 1 ------------------------ Jtp d s s Sdt dt s dt Xét dòng điện dịch qua 2 bản tụ trong mạch LC thì Id I Với o mật độ điện mặt trên một bản tụ C m2 Đã biết E và D E D ơ Ạ dD Do đó jp j dt Vector mật độ dòng điện dịch đúng bằng tốc độ biến thiên theo thời gian của vector cảm ứng điện Xét đường cong kín L và chọn diện tích nguyên tố dS mà dòng điện toàn phần qua nó biến thiên. __ . _ í í d D. Ta có Itp J jtp-dS J j - 7 .dS S S dt Lại có Ip J H .dl ệ ĩỉdi í Ũ- .ds dt L S Phương trình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN