TAILIEUCHUNG - Một số lưu ý khi nuôi nghêu ở Bạc Liêu

Bạc Liêu với ưu thế có đường bờ biển dài, nhờ phù sa của sông Cửu Long bồi lắng nên bình quân hành năm vùng bãi bồi ven biển lấn ra khoảng 75 - 80 m, do đó rất thuận lợi cho nghề phát triển nuôi nhuyễn thể đặc biệt là nghêu. | r À Ẩ 1 r 1 1 A. 1 A. r T A. Một sô lưu ý khi nuôi nghêu ở Bạc Liêu Nguồn Bạc Liêu với ưu thế có đường bờ biển dài nhờ phù sa của sông Cửu Long bồi lắng nên bình quân hành năm vùng bãi bồi ven biển lấn ra khoảng 75 - 80 m do đó rất thuận lợi cho nghề phát triển nuôi nhuyễn thể đặc biệt là nghêu. Nhằm góp phần tạo công ăn việc làm cho các nông hộ ven biển tạo thu nhập xóa đói giảm nghèo bố trí lại cơ cấu sản xuất dân cư theo vùng tăng cường tìm lực kinh tế - quốc phòng vùng biển. Năm 2006 tỉnh Bạc Liêu có chủ trương thành lập 8 Hợp tác xã nuôi nhuyễn thể và đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 8750 ha kéo dài từ xã Vĩnh Trạch Đông đến Gành Hào. Mặc dù được sự hỗ trợ của Uỷ ban nhân tỉnh huyện xã và các Ngành chức năng. Nhưng do mới thành lập nên các Hợp tác xã còn tồn tại nhiều bất cập chưa được sự đồng tình của người dân trong ban quản trị chưa thống nhất quan điểm quản lý kỹ thuật còn thiếu nạn trộm nghêu và khai thác trái phép giống nghêu cũng như nghêu thịt xảy ra nghiêm trọng chưa có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu . nên một số Hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn hoạt động không hiệu quả hết vốn để sản xuất dẫn đến một số hợp tác xã tạm ngưng hoạt động. Tính đến thời điểm hiện nay trong 8 hợp tác xã chỉ có 2 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh nuôi nghêu với diện tích nuôi nghêu khoảng 150 ha. Tính từ khi thành lập đến nay 2 HTX chỉ thu tổng cộng được 131 tấn nghêu thương phẩm. Trong 2 hợp tác xã hoạt động thì chỉ có 1 HTX ban đầu hoạt động có hiệu quả còn lại hoạt động chưa hiệu quả. Để ương nuôi được đối tượng này bà con cần lưu ý một số vấn đề sau Chọn bãi nuôi Đây là một trong những điều kiện quan trọng dẫn đến thành công của nghề nuôi. Chọn bãi nuôi ở vùng gần bờ cách bờ từ 700 - 1000 m. Mặt bãi bằng phang không ứ động nước nhiều. Có chế độ thủy triều lên xuống đều đặn khi nước rút thì bãi hoàn toàn cạn thời gian phơi bãi khoảng 5 - 6 giờ ngày. Chất đáy là cát bùn trong đó tỉ lệ cát chiếm từ 70 - 90 . Mặt bãi bằng phăng không nằm sát các lạch sâu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN