TAILIEUCHUNG - KINH NGHIỆM VỀ CẢI CÁCH KHU VỰC CÔNG CỦA ANH VÀ PHÁP

Kể từ năm 1997, cải cách khu vực công trở thành nội dung trung tâm trong chương trình nghị sự của Chính phủ Vương quốc Anh. Thực chất, đây là làn sóng các cuộc cải cách đồng bộ tạo nên những thay đổi sâu sắc về cách thức hoạt động của toàn bộ khu vực công. Nhiều chính phủ trên thế giới tổ chức tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm này. | Hành trình chuyển đổi khu vực công của Pháp cũng mới bắt đầu và có lẽ phải đến 2012 mới thu được các kết quả và còn nhiều thách thức. Thứ nhất, các cuộc cải cách hiện tại đang tập trung vào cơ cấu tổ chức và quy trình thủ tục của bộ máy hành chính, nhưng yêu cầu đặt ra là phải đạt được những tiến bộ rõ nét trong phục vụ công dân. Phải chứng minh được kết quả thu được bằng những thay đổi trên thực tế - dù rằng chỉ là những vấn đề tưởng như rất nhỏ, như việc giảm thời gian đợi chờ trong điều trị cấp cứu tại các bệnh viện. Đây là điều quan trọng khi đánh giá mức độ thành công của chương trình cải cách. Thứ hai, chính phủ cần quan tâm một cách cụ thể hơn tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công chức phải được trang bị các kỹ năng tác nghiệp để thực hiện thành công chương trình cải cách. Các cơ quan cần đảm bảo sắp xếp đúng người đúng việc, theo vị trí công tác. Cần tiếp tục nghiên cứu để tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ và để nâng cao tính cơ động, linh hoạt khi chuyển đổi nhân sự từ vị trí này sang vị trí khác nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Thứ ba, giai đoạn đầu của các cuộc cải cách trong chương trình đã thành công trong việc giải quyết bài toán chi phí vận hành của các bộ, nhưng tiến tới cần đạt được mục tiêu về hiệu suất đối với tất cả các chi tiêu công. Hiện nay, chính phủ đã quyết định mở rộng nỗ lực hiện đại hoá và nâng cao năng suất công tác trong 650 cơ quan. Nhưng có lẽ, chương trình cải cách phải kéo dài từ 5 đến 10 năm nữa để có thể hoàn thành toàn bộ vấn đề về chi tiêu trong khu vực công ./.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN