TAILIEUCHUNG - Cân bằng để vượt qua thời điểm biến động

Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển của doanh nghiệp là hoạch định đường đi để đến được cái đích đã vạch ra và việc hoạch định này phải giải quyết ba vấn đề cốt lõi: lĩnh vực, phương pháp và phương tiện. | Cân bằng để vượt qua thời điểm biến động Nội dung cơ bản của chiến lược phát triển của doanh nghiệp là hoạch định đường đi để đến được cái đích đã vạch ra và việc hoạch định này phải giải quyết ba vấn đề cốt lõi lĩnh vực phương pháp và phương tiện. Doanh nghiệp phải trả lời rõ ràng các câu hỏi Doanh nghiệp làm nghề gì và trong lĩnh vực nào Để thành công trong lĩnh vực đó doanh nghiệp cần có những năng lực cốt lõi và tay nghề gì Để có được và phát huy tối đa hiệu quả của những năng lực cốt lõi và tay nghề đó doanh nghiệp phải tổ chức và phân bố nguồn lực như thế nào Trong môi trường kinh doanh biến động doanh nghiệp có thể phải xem xét lại câu trả lời của mình cho những câu hỏi trên. Khi được hỏi tại sao phải chuyển đổi chính sách trước đây của mình nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes đã trả lời Khi thực tế thay đổi thì tôi cũng phải thay đổi tư duy của mình . Cách suy nghĩ này của Keynes cũng chính là cách suy nghĩ mà lãnh đạo các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ cần có. Theo khảo sát nhanh của Vietnam Report về điều chỉnh của doanh nghiệp để thích ứng với môi trường kinh tế năm 2009 phát triển sản phẩm dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu mới của khách hàng trong giai đoạn suy thoái là sự lựa chọn của 50 đại diện doanh nghiệp tham gia Diễn đàn VNR500. 21 cho biết đang tìm kiếm cơ hội trong thời khủng hoảng bằng cách tham gia vào các thị trường mà đối thủ đang yếu dần tuyển dụng người tài tìm kiếm các cơ hội mua bán và sát nhập. Điều này phần nào phản ánh sự nhanh chóng nắm bắt thời cơ của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang rơi vào suy thoái. Chỉ có 7 đại diện doanh nghiệp cho rằng không cần có sự thay đổi trong thời điểm này. Có thể thấy ngay cả những chiến lược thành công nhất cũng không kéo dài mãi mãi. Doanh nghiệp cần có phản ứng tích cực trước những dấu hiệu cho thấy đã đến lúc phải thay đổi hoặc điều chỉnh lại chiến lược hiện tại ví dụ như bối cảnh kinh tế suy thoái sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh mới và công nghệ mới. Bên cạnh đó .