TAILIEUCHUNG - Thất Nghiệp Việt Nam năm 2008

Ngày nay với sữ phát trien vượt bac của khoa học ky thuat đã không ít tạo ra nhũng sự nhảy vọt vê mọi mặt. | Kinh Tế Vĩ Mô Thất Nghiệp Và Các Biện Pháp 1 . Lời mở đầu Ngày nay với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã không ít tạo ra nhũng sự nhảy vọt về mọi mặt đã đưa nhân loại tiến xa hơn nữa . Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường nền kinh tế nước ta đã đạt được những thành tựu phát triển rực rỡ về khoa học kỹ thuật các ngành như du lịch dịch vụ xuất khẩu lương thực thực phẩm sang các . Đằng sau những thành tựu chúng ta đã đạt được thì cũng có không ít vấn đề mà Đảng và nhà nước ta cần quan tâm như Tệ nạn xã hội lạm phát thất có lẽ vấn đề được quan tâm hàng đầu ở đây có lẽ là thất nghiệp . Thất nghiệp đó là vấn đề cả thế giới cần quan tâm. Bất kỳ một quốc gia nào dù nền kinh tế có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì vẫn tồn tại thất nghiệp đó là vấn đề không tránh khỏi chỉ có điều là thất nghiệp đó ở mức độ thấp hay cao mà thôi. Với thời gian không cho phép chính vì thế mà bài viết này chúng ta chỉ đề cập đến tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam. Thất nghiệp nó còn kéo theo nhiều vấn đề đằng sau Sẽ dẫn đến tình trạng làm giảm nền kinh tế sự gia tăng của các tệ nạn xã hội như cờ bạc trộm cắp làm sói mòn nếp sống lành mạnh phá vỡ nhiều mối quan hệ. Tạo ra sự lo lắng cho toàn xã hội . Nguyên nhân chính dẫn đến thất nghiệp là do đâu Đó là do Do trình độ học vấn Tỷ lệ sinh đẻ cao Do cơ cấu ngành nghề không phù hợp Do chính sách nhà nước Kết cấu của bài thuyết trình Ngoài phần mở đầu nội dung đề tài gồm 3 phần chính I. Cơ sở lý luận về vấn đề thất nghiệp. II. Các hình thức thất nghiệp chủ yếu của Việt Nam hiện nay. III. Các biện pháp để giải quyết tình trang thất nghiệp của Việt Nam hiện nay. Bài viết của em còn nhiều thiếu sót mong sự chỉ bảo của cô. Nhóm 2 Nam Sơn - Huyền Trâm - Phương Dung - Nhiễm Trinh Kinh Tế Vĩ Mô Thất Nghiệp Và Các Biện Pháp I . Cơ sở lý luân về vấn đề thất nghiệp 1. Khái niệm về thất nghiệp Ở Việt Nam thất nghiệp là vấn đề mới nảy sinh trong thời kỳ chuyển đồi nền kinh tế cơ chế kế hoạch hóa tâp trung sang cơ chế thị trường. Vì .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN