TAILIEUCHUNG - Đọc Đếm Máu (4-a)

Chú thích: Về việc "(2) GIỐNG DÂN : Tại sao ngay câu đầu cuả bệnh sử đã phải nêu ngay "caucasian", "African American" "of Vietnamese origin". Cách đây vài năm, một số tác giả và báo chí y khoa đã đề nghị bỏ việc viết hẳn "giống dân "ở đầu bệnh sử (vì tránh bị gán là kỳ thị chủng tộc). Tuy nhiên, hiện nay ở HKỳ, hoặc ít nhất là tại vùng này (Bắc và Đông Bắc HKỳ), các y sĩ vẫn thường viết rõ như vậy. Lý do chính là một số bệnh rất đặc thù ở. | Đọc Đếm Máu 4-a Chú thích Về việc 2 GIỐNG DÂN Tại sao ngay câu đầu cuả bệnh sử đã phải nêu ngay Caucasian African American of Vietnamese origin . Cách đây vài năm một số tác giả và báo chí y khoa đã đề nghị bỏ việc viết hẳn giống dân ở đầu bệnh sử vì tránh bị gán là kỳ thị chủng tộc . Tuy nhiên hiện nay ở HKỳ hoặc ít nhất là tại vùng này Bắc và Đông Bắc HKỳ các y sĩ vẫn thường viết rõ như vậy. Lý do chính là một số bệnh rất đặc thù ở một giống dân nào hạn thường thấy ở người gốc Việt Nam hơn trong khi đó hiếm thấy ở người caucasians. NTM Thưa đây không phải chỉ là một vấn đề sensitive trong khi nói chuyện mà thôi mà còn dính líu đến rất nhiều chuyện nhiêu khê có khi dính líu đến pháp luật cuả xứ này vì thế cho nên phải dè dặt. Chỉ xin thưa như sau Chẳng hạn về số cân nặng cuả bnhân ngày nay ít y sĩ nào dám viết trên hồ sơ là bnhân obese và chỉ viết bnhân nặng 315 lbs rồi tùy người đọc hiểu sao thì hiểu. Các hồ sơ hồi 1975-1980 chẳng hạn thì chữ obese rất thuờng thấy trong bệnh sử. Cách đây độ vài năm báo Boston Globe ngày 25 th 8 2005 có đăng bài Doctor targeted on lecture to patient - Weight warning draw complaint chuyện xảy ra ở thành phố Rochester New Hampshire cách đây độ nửa giờ lái xe một bác sĩ đã bị giới chức cấp bằng hành nghề tiểu bang chất vấn vì có sự than phiền cuả bnhân là ông ta bảo bà ta mập. Dù rằng BS này đã viết thư xin lỗi bnhân khi biết rằng bà ta chạnh lòng . Điều đáng để ý là nếu y sĩ không còn có khả năng và thẩm quyền để bảo một người qúa kí rằng họ nên xuống kí đi - vì qúa nặng kí sẽ rất hại cho cơ thể - thì trong xã hội ai sẽ ở vị trí ấy để bảo một bệnh nhân . Nói một cách khác trách nhiệm ấy còn rơi vào một cá nhân nào khác trong xã hội Một y sĩ chỉ thi hành trách nhiệm cuả họ vì họ đã được huấn luyện như thế tại các đại học nay lại bị xã hội đưa ra đàn hạch việc ấy đưa đến một câu hỏi rộng lớn hơn về xã hội ấy . ghi chú 1 Một thí dụ thứ nhì Khi Ông Clinton còn làm tổng thống một buổi sáng trong office của các y sĩ tại

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG