TAILIEUCHUNG - Phân biệt Hai từ “work” và “job”

Phân biệt Hỏi: Hai từ “work” và “job” đều nghĩa là công việc. Vậy giữa hai từ này có sự khác biệt nào không? | Phân biệt không Hỏi Hai từ work và job đều nghĩa là công việc. Vậy giữa hai từ này có sự khác biệt nào Đáp Trước hết về mặt ngữ pháp work vừa là một danh từ vừa là một động từ. Trong khi đó job chỉ là một danh từ. WORK Work nghĩa là làm việc là một hoạt động mà ta phải dùng tới nỗ lực hay năng lượng nhằm thực hiện một mục đích nào đó. Chúng ta hãy nghiên cứu ví dụ sau Ví dụ 1 I am working for FPT at the moment. Hiện giờ tôi đang làm việc cho công ty FPT . Ví dụ 2 Tom works in a café. Tom làm việc tại một quán cà phê . Như vậy work được dùng để diễn tả việc chúng ta làm việc để kiểm tiền. Do đó work có ý nghĩa chung chung. Trong ví dụ trên ta không biết chính xác nhiệm vụ hay trách nhiệm của người đó là gì. Tom làm việc ở một quán cà phê nhưng chúng ta không biết chính xác công việc của anh ta là gì. Có thể anh ấy làm công việc dọn dẹp phục vụ bàn hay pha chế đồ uống. Chúng ta chỉ biết rằng anh ta có một công việc để kiếm sống. Vì thế nếu chúng ta muốn dùng work với một ý nghĩa cụ thể nào đó chúng ta cần kết hợp cụm từ work as trong câu. Ví dụ 3 He works as a teacher at a high .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN