TAILIEUCHUNG - Đọc Đếm Máu (số 2)

Y sĩ thường nhận đuợc kết quả về máu trong vài trường hợp chính : (1) báo cáo in ra trên giấy gửi đến văn phòng, hoặc (2) điện thoại do các phòng thí nghiệm gọi đến vì có một kết quả nào đó trong khi đếm máu qúa bất thường, và cần có sự chú ý của y sĩ ngay tức thì (3) một y sĩ đồng nghiệp gọi telephone đến hỏi ý kiến về một đếm máu nào đó cuả bệnh nhân Trong những truờng hợp đó, thì phải "nghi ngờ" cái đã, vì phải chắc chắn. | Đọc Đếm Máu số 2 Y sĩ thường nhận đuợc kết quả về máu trong vài trường hợp chính 1 báo cáo in ra trên giấy gửi đến văn phòng hoặc 2 điện thoại do các phòng thí nghiệm gọi đến vì có một kết quả nào đó trong khi đếm máu qúa bất thường và cần có sự chú ý của y sĩ ngay tức thì 3 một y sĩ đồng nghiệp gọi telephone đến hỏi ý kiến về một đếm máu nào đó cuả bệnh nhân Trong những truờng hợp đó thì phải nghi ngờ cái đã vì phải chắc chắn là kết quả đó có phải là do máu cuả chính bệnh nhân ấy hay không. Theo kinh nghiệm riêng trong 25 năm qua đã có mấy trường hợp về máu đỏ phòng thí nghiệm báo cáo nhầm lẫn. Chẳng hạn một trường hợp điển hình gọi thỉnh vấn máu khẩn cấp vì Hematocrit cuả bnhân chỉ có 20 khi làm lại thì Hematocrit cuả bnhân này hoàn toàn bình thường 42 . Việc đếm sai phiến huyết nhỏ platelet thường không phải lỗi cuả phòng thí nghiệm mà chính vì lầm lỗi về kỹ thuật lỗi thuờng nhất là vì phiến huyết nhỏ tụ lại clumping khi làm phết máu hóa cho nên đọc sai. Cách nhanh nhất để biết phòng thí nghiệm có lỗi lầm hay không là xem xét bệnh sử cẩn thận và phải tìm ra ngay những đếm máu trong tuần trước tháng truớc năm trước để so sánh. Nếu kết quả cho thấy đếm máu giảm quá đột ngột thì rất đáng nghi ngờ .Và chính y sĩ phải nhìn phết máu duới kính hiển vi để xác nhận sẽ thấy phiến huyết nhỏ có tụ lại với nhau không khiến cho đếm sai . Lắm khi y sĩ không để ý một báo cáo về máu cuả một bnhân khác đã đuợc thư ký xếp lộn nhầm vào hồ sơ mình đang xem. Vì thế cách tốt nhất không những chỉ về máu mà thôi là đọc lớn tiếng lên khi đối diện bệnh nhân và họ sẽ chữa ngay khi nhận ra lầm lỗi Bà B. xin bà kéo ghế đọc với tôi kết quả máu cuả bà làm tuần truớc Đây này phòng thí nghiệm mới gửi đến vài ngày qua tôi đã liếc qua tối hôm truớc máu cuả bà sinh ngày . 72 tuổi tôi sẽ giải thích cho bà rõ kết quả thử nghiệm gan cuả bà Alkaline Phosphatase là bao nhiêu và theo ý tôi có nghiã như thế này .Tôi sẽ đề nghị mình sẽ làm CAT scan vì những lý do sau . Khi nói như thế bệnh nhân và .