TAILIEUCHUNG - XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Cách đây không lâu, trong khuôn khổ Dự án cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Ninh Bình, chúng tôi đã có dịp thực hiện một cuộc khảo sát xã hội học để chuẩn bị cho việc triển khai Dự án giai đoạn II (2007-2010). | Thứ nhất, một chính quyền gần dân phải nghe được tiếng nói của dân càng trực tiếp càng tốt. Để làm được điều đó cần có cơ chế và những cách thức thích hợp, linh hoạt. Cơ chế đó phải thể hiện được tính dân chủ thực sự của bộ máy nhà nước, tạo được điều kiện cho người dân nói lên tiếng nói của mình một cách trực tiếp. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói rằng, dân chủ là phải để cho dân nói lên được tiếng nói của mình. Không nghe được tiếng nói trực tiếp của người dân hoặc chỉ muốn nghe dân nói theo ý của mình là một căn bệnh của chính quyền mà từ những năm 50 của thế kỷ trước Bác Hồ đã cảnh báo cần phải nhanh chóng khắc phục. Bác nói: “Không gần gũi dân thì không hiểu biết dân. Không hiểu biết dân thì không học hỏi được những kinh nghiệm và sáng kiến của dân. Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân”(1). Bệnh xa dân trước hết là bệnh không nghe được hết tiếng nói của dân trong quá trình giải quyết các công việc cho dân. Đó là điều rất đáng quan ngại. Cuộc khảo sát của chúng tôi, dù chỉ trong một phạm vi hẹp, cũng đủ để cho thấy nếu nghe trực tiếp được người dân chúng ta sẽ biết được rất nhiều điều thú vị về chính cách làm việc của mình. Hãy học tập Bác Hồ, luôn tìm cách trực tiếp gặp gỡ người dân dù họ ở tầng lớp nào và khuyến khích dân nói lên niềm mong ước cụ thể của họ.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    35    0    25-07-2021