TAILIEUCHUNG - Old Age Is A Gift

Một cụ 92 tuổi khác thì tăng áp huyết và hơi thiếu máu thôi (không rõ tại sao thiếu máu, lấy tủy 3 lần rồi). Cụ này khoe: thứ sáu tuần tới tôi 93 rồi, tôi vưà lấy bằng lái xe, họ cho bằng lái xe đến khi tôi 97 tuổi mới hết hạn . Nói đùa với cụ: "Cụ có bằng thì có, tôi chả dám lái xe gần cụ đâu " Trong clinnic, có một ông cụ 99 tuổi bị Chronic lymphocytic leukemia, đã cố tình không chữa 3 năm nay, nhưng bây giờ bắt buộc phải. | Old Age Is A Gift Một cụ 92 tuổi khác thì tăng áp huyết và hơi thiếu máu thôi không rõ tại sao thiếu máu lấy tủy 3 lần rồi . Cụ này khoe thứ sáu tuần tới tôi 93 rồi tôi vưà lấy bằng lái xe họ cho bằng lái xe đến khi tôi 97 tuổi mới hết hạn . Nói đùa với cụ Cụ có bằng thì có tôi chả dám lái xe gần cụ đâu . Trong clinnic có một ông cụ 99 tuổi bị Chronic lymphocytic leukemia đã cố tình không chữa 3 năm nay nhưng bây giờ bắt buộc phải chữa vì bắt đầu thiếu máu tủy xương cho thấy CLL đã tràn ngập - tôi cho Rituximab ba tuần qua TB máu trắng nay đã giảm hơn 3 4 từ 200 nghìn mm3 và Hct đã tăng lên . Còn một cụ nữa hôm nay ngồi xe đẩy đến bị congestive heart failure đã bị dementia nhưng chưa hiểu tại sao vẫn nhớ nhắc người nhà đem tặng tôi tờ giấy 2 dollars đồng bạc này bây giờ khá hiếm . Cho đến nay cụ cho tôi được hơn 15 đồng bạc loại này. Clinic hôm nay cũng có một cụ 85 tuổi do rheumatology gửi sang vì bị Scleroderma khá nặng nhờ oncologist cho Cytoxan. Rheumatologist không quen dùng những chemotherapeutic agents cho nên đẩy sang hematology-oncology bnhân có toxicity specialty khác chịu đòn NTM Người bnhân bị scleroderma này presented 5 năm trước đây với Raynaud s phenomenon. Đã chữa bằng steroid nhưng nay bắt đầu khó thở vì biến chứng cuả Scleroderma ở phổi . Trong literature gần đây ít nhất có hai bài môt. bài trong New Engl J med năm 2006 dùng Cyclophosphamide Uống còn bài kia trong Scnd Jnl Rheumatology dùng intravenous . Bài trong NEJM là double blind nhưng không randomized. Bnhân trong trường hợp này O2 saturation đã xuống 86 room air cho nên bắt buộc phải chữa. Cho nên đồng ý với Rheumatology và đã chỉ thị cho Cyclophosphamide. Evaluation về kết quả cuả thuốc responsiveness mới khó nhưng vụ này thì có thể chia xẻ nhức đầu với rheumatology. Năm ngoái có hai nguời Wegener s do rheumatology gửi sang nhờ cho Cyclophosphamide IV những người này mới trở lại đã khá hẳn lên. Họ gửi sang Oncology vì ngại side effects cuả những thuốc chemotherapy agents mà họ không quen .