TAILIEUCHUNG - Một Case Tiêu Biểu Vì Thiếu Máu

Viết một case tiêu biểu này ra v/v chữa thiếu máu vì thiếu sắt. Tuy nhiên không thể cứ nhắm mắt thấy thiếu máu thì cho bnhân uống sắt hoặc chích vit B12 được. Cách đây độ hơn 20-25 năm, ở HKỳ còn thỉnh thoảng thấy y sĩ "nhắm mắt" cho như thế, nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Tại sao dần dần có sự thay đổi (không cho sắt hay Vit B12 một cách bừa bãỉ). Các yếu tố chính (tạo ra sự dần dần thay đổi lối practice sai hỏng): (1) phần lớn vì. | Một Case Tiêu Biểu Vì Thiếu Máu Viết một case tiêu biểu này ra v v chữa thiếu máu vì thiếu sắt. Tuy nhiên không thể cứ nhắm mắt thấy thiếu máu thì cho bnhân uống sắt hoặc chích vit B12 được. Cách đây độ hơn 20-25 năm ở HKỳ còn thỉnh thoảng thấy y sĩ nhắm mắt cho như thế nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Tại sao dần dần có sự thay đổi không cho sắt hay Vit B12 một cách bừa bãỉ . Các yếu tố chính tạo ra sự dần dần thay đổi lối practice sai hỏng 1 phần lớn vì các đại học y khoa ở đây đã giảng giải cặn kẽ cho y sĩ khi còn đi học ở under graduate truớc khi . và trong các chương trình post grad. residencies . 2 sự tăng tiến rất nhanh chóng số chuyên viên subspecialists về mọi ngành tại HKỳ - kể cả hematologỵ. Xã hội chịu khó bỏ tiền để đào tạo chuyên viên con số năm 1983-1984 cho thấy một năm training post graduate internshoip residency fellowship tốn cho xã hội khoảng US 100 000 một trăm nghìn dô la cho một y sĩ mỗi năm per trainee per year of post graduate training tôi đọc ở Annals of Internal Medicine - nay không còn nhớ ở số nào về phần manpower in medicine Policy and healthcare section . 3 tinh thần của y sĩ tại xứ này họ có khuynh huớng sẵn sàng học hỏi khiêm nhượng - đây là một tinh thần rất đáng trọng - khi bí thì họ sẵn sàng hỏi ngay và sẵn sàng học hỏi họ cũng tìm cách và chịu khó bỏ thói cũ sai hỏng đi không lập lại. Khi gặp thắc mắc họ sẽ tra cứu hoặc ngưng lại đi hỏi consultation . Mỗi ngày thường nhận được một số telephone X. à tao có bnhân .như thế này mày nghĩ sao .tao sẽ gửi bnhân sang đó 4 tinh thần cuả bệnh nhân họ luôn luôn thắc mắc đa số kính trọng y sĩ nhưng cũng tìm cách học hỏi căn bệnh của họ qua sách vở báo hỏi y sĩ . đa số không nghe ông bà hàng xóm không nghe quảng cáo chính bnhân cũng khiêm nhượng không trâng tráo không làm mà không nghĩ không emotional Tôi nghe người ta nói thế này nhưng you are the doctor you know best . Đây phản ảnh tầm mức giáo dục cuả dân chúng và sự bình ôn stability của xã hội. 5 hệ thống luật pháp .