TAILIEUCHUNG - BÁO CÁO "HỆ THÔNG THÔNG TIN VIBA VỆ TINH TIÊU CHUẨN NGÀNH VIBA SỐ 68-234-2006"

TCN 68-234-2006 thiết bị ViBa số điểmđiểm dải tần tới 15 Ghzxây dựng trên yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Viện Viễn Thông Châu Âu ETSI. TCN 68-234-2006 do Viện KHKT Bưu Điện RIPT biên soạn theo đề nghị của Vụ KHCN ban hành kèm theo quyết định 27/2006/QĐ- BBCVT-25/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ BCVT. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ KHOA ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG HỆ THÔNG THÔNG TIN VIBA VỆ TINH TIÊU CHUẨN NGÀNH VIBA SỐ 68-234-2006 GVHD Ts THẨM ĐỨC PHƯƠNG SVTH NGUYỄN QUANG VINH LỚP CĐ ĐIỆN TỬ 3 – K5 LỜI NÓI ĐẦU TCN 68-234-2006 thiết bị ViBa số điểm-điểm dải tần tới 15 Ghzxây dựng trên yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn của Viện Viễn Thông Châu Âu ETSI. TCN 68-234-2006 do Viện KHKT Bưu Điện RIPT biên soạn theo đề nghị của Vụ KHCN ban hành kèm theo quyết định 27/2006/QĐ-BBCVT-25/7/2006 của Bộ Trưởng Bộ BCVT. Băng tần và phân kênh Thiết vị ViBa số hoạt động tại một trong các quy định STM 1: 4GHz, L6GHz, 7GHz, 8GHz, 13GHz, 15GHz STM4-4xSTM1: 4GHz, 5GHz, U6GHz, 11GHz Hình 1. Sơ đồ khối của hệ thống STM 1 Hình 2. Sơ đồ khối của hệ thống STM 4 Dung sai và tần số vô tuyến STM 1 ±30 ppm khi hoạt động môi trường điều khiển được nhiệt độ và một phần của nhiệt độ. ±50 ppm or ±400 ppm khi hoạt động môi trường loại khác. STM 4 Không vượt quá ±20 ppm Dải công suất STM 1. Dải công suất ra danh định trong hệ thống STM 1 k hông vượt quá +38dBm STM 4. Dung sai giá trị danh định ≤ ± 1dB Mật độ dải công suất Cho ra các thông số thiết lập máy phân tích phổ RF Hệ thống STM 1 Giới hạn phổ công suất cho các kênh chuẩn trong mọi băng loại 5 hạng A và B STM 4 Giới hạn mật độ phổ công suất cho tất cả các kênh tham chiếu tại điểm B’ Điều khiển công suất phát từ xa RTPC STM 1 RTPC tùy chọn, nhà sản xuất phải công bố dải RTPC và dung sai tương ứng của thiết bị sử dụng. Các phép đo phải được thực hiện tại mức công suất ứng với RTPC tại công suất đinh danh max phù hợp với chỉ tiêu. Mặt nạ phổ RF phải được thẩm tra tại 3 điểm “thấp-trung bình-cao” của độ lệch công suất RTPC. STM 4 RTPC được điều khiển tới giá trị min và max theo chỉ tiêu hệ thống. RTPC được đặt tại giá trị max với chỉ tiêu máy phát phổ RF thẩm tra tại 3 điểm “thấp-trung bình-cao” Phát xạ giả Phát xạ giả bên ngoài STM 1- STM 4. Theo CEPT/ERC 74-01 phát xạ có tần số sóng mang danh định ±250% của khoảng cách liên quan. Phát xạ nội STM 1 STM 4 ATPC &

TỪ KHÓA LIÊN QUAN