TAILIEUCHUNG - Phân biệt like and as

Phân biệt like and as Trong Tiếng Anh, “Like” và “as” là hai từ cùng được dùng để nói về những sự vật, sự việc có nét tương đồng hay giống nhau. Tuy nhiên vẫn có những sự khác biệt căn bản giữa hai từ này. | Phân biệt like and as Trong Tiếng Anh Like và as là hai từ cùng được dùng để nói về những sự vật sự việc có nét tương đồng hay giống nhau. Tuy nhiên vẫn có những sự khác biệt căn bản giữa hai từ này 1. Like đứng trước danh từ hoặc đại từ Ví dụ I m like my sister. Tôi giông chị gái tôi . Like my sister I have brown eyes. Mắt tôi màu nâu giống như chị gái tôi . 2. As đứng trước một chủ ngữ và một động từ Ví dụ She s a good student as her brother was before her. Cô ấy là một học sinh giỏi giống như anh trai cô ấy trước đây . Tuy nhiên trong khi nói Tiếng Anh like thường được sử dụng thay cho as . Ví dụ She s a good student like her brother was before her. Cô ấy là một học sinh giỏi giống như anh trai cô ấy trước đây . 3. As còn đi kèm với giới từ Ví dụ As in the 1960 s the population explosion will cause some problems. Cũng như những năm 60 của thế kỷ 20 việc bùng nổ dân số sẽ gây ra một số vấn đề rắc rối

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.