TAILIEUCHUNG - Các biện pháp phòng chống bão lụt trong nuôi trồng thủy sản

Trong những năm gần đây, nghề nuôi trồng thuỷ sản ở Quảng Trị đã và đang phát triển khá đa dạng về hình thức và đối tượng nuôi, đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dân. | Các biện pháp phòng chống bão lụt trong nuôi trồng thủy sản Nguồn Trong những năm gần đây nghề nuôi trồng thuỷ sản ở Quảng Trị đã và đang phát triển khá đa dạng về hình thức và đối tượng nuôi đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho người dân. Tuy nhiên người nuôi thuỷ sản cũng đã gặp nhiều khó khăn do thiên tai và bão lũ luôn gây ra. Nhằm khắc phục và giảm nhẹ những thiệt hại vào mùa mưa lũ nông dân phải thực hiện tốt một số biện pháp phòng chống thiên tai và bão lũ như sau Đối với ao nuôi cá Người nuôi cần kiểm tra và tu bổ lại đê bao cho chắc chắn đảm bảo giữ được nước. Cần phát quang những cành cây xung quanh bờ đê để tránh cành lá rơi vào ao làm ô nhiễm ao nuôi và đề phòng khi có gió lớn cây đổ có thể làm vỡ đê bao sẽ làm thất thoát cá. Đặt những ống xả tràn để xả nước khi nước trong ao quá lớn hoặc chủ động tháo nước trong ao nhằm đề phòng nước tràn bờ cá sẽ đi theo ra hết. Chuẩn bị lưới đăng chắn dụng cụ cuốc xẻng để gia cố sửa chữa hệ thống đê bao cống khi có tình huống xấu xảy ra. Khi mưa lũ xảy ra phải tiến hành kiểm tra chất lượng nước trong ao nuôi để có các biện pháp điều chỉnh phù hợp như bón vôi để ổn định môi trường điều chỉnh màu nước hoặc có thể thay nước khi cần thiết. Đối với ruộng lúa kết hợp nuôi cá Trong mùa mưa bão để đảm bảo an toàn cho ruộng nuôi bà con cần gia cố tu bổ ruộng nuôi và tính thời vụ nuôi hợp lý. Nếu thuỷ sản đạt đến kích cỡ thương phẩm thì nên thu hoạch ngay. Ruộng nuôi phải có đê bao chắc chắn không rò rỉ và cao hơn mực nước cao nhất 0 5m để vượt lũ xung quanh ruộng nuôi phải bố trí nhiều cống thoát nước tuỳ thuộc vào diện tích của ruộng nuôi để bố trí số lượng cho phù hợp. Trên bờ đê cần có lưới vây xung quanh ruộng nuôi. Hàng ngày kiểm tra lưới để khắc phục trường hợp lưới rách hoặc nước chảy làm trống dưới chân lưới sẽ thất thoát tôm cá. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống bờ vùng đắp lại những nơi xung yếu chống nước tràn qua bờ. Dọn sạch đăng cống mương rãnh để nước thoát nhanh đề phòng tắc nước. Những vùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN