TAILIEUCHUNG - Một số định nghĩa mới về quản lý và lãnh đạo

Đã đến lúc chúng ta chính thức phản đối với cách nhìn nhận thông thường rằng chỉ có lãnh đạo mới là những nhà chiến lược. Thực ra, quản lý cũng là chiến lược nếu tất cả các quyết định của CEO là những hành động quản lý. Đối với không ít các nhà lý luận quản lý, họ cho rằng không có thuật ngữ nào gọi là nhà quản lý chiến lược. | Cách định nghĩa mới về quản lý và lãnh đạo Đã đến lúc chúng ta chính thức phản đối với cách nhìn nhận thông thường rằng chỉ có lãnh đạo mới là những nhà chiến lược. Thực ra quản lý cũng là chiến lược nếu tất cả các quyết định của CEO là những hành động quản lý. Đối với không ít các nhà lý luận quản lý họ cho rằng không có thuật ngữ nào gọi là nhà quản lý chiến lược. Theo một quan điểm khá phổ biến về quản lý và lãnh đạo vai trò của người quản lý chính là việc duy trì hiện trạng để sao cho các hoạt động hiện tại vận hành một cách trôi chảy. Điều này lại chứng tỏ rằng vẫn còn tồn tại những nhà quản lý chiến lược. Đây chính là lý do chính đáng để đối mặt với quan niệm chính thống này. Nếu chúng ta có thể thoát khỏi quan niệm lãnh đạo chỉ dành cho người nắm cương vị này thì tất cả các nhân viên có thể được lên tiếng để chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình khi họ tung ra một đường hướng tốt hơn ví như một sản phẩm dịch vụ tiến trình mới. Sự thay đổi này đã cho phép chuyển sang một giai đoạn xa hơn rất phù hợp với tầm hiểu biết của chúng ta khi sự đổi mới ngày càng là nhân tố quyết định trong lợi thế cạnh tranh. Trong một thế giới phát triển phức tạp những người giữ vai trò cao nhất lại không có được toàn bộ lời lý giải hay câu trả lời do vậy chúng ta cần một hình mẫu lãnh đạo có thể giải đáp cho câu hỏi tất cả nhân viên có thể thể hiện khả năng lãnh đạo như thế nào Phương pháp mới phân biệt lãnh đạo và quản lý Người ta đã không ngừng nỗ lực để đi tìm định nghĩa về vai trò hay chức năng tách biệt cho hai khái niệm lãnh đạo và quản lý. Điểm khác biệt nhất được đa số chấp nhận đó là dựa trên tác phong của hai đối tượng thể hiện vai trò này. Lãnh đạo được mô tả như những người có khả năng truyền cảm hứng và có định hướng trong khi quản lý là những người có nhiệm vụ trọng tâm và là người điều khiển. Phong cách của nhà quản lý là quản lý kinh doanh - họ thưởng cho nhân viên vì năng lực làm việc của họ. Ngược lại lãnh đạo có nhiệm vụ chuyển hoá hay nói cách khác họ là những .