TAILIEUCHUNG - Y Khoa/Med

caucasian, ĐÀN ÔNG, nay 76 năm trước đây (đầu năm 2000) chuyên viên giải phẫu gửi sang bạn hỏi ý kiến v/v chữa ung thư vú ở đàn ông. Bệnh sử năm 2000: Bệnh nhân lúc ấy tìm thấy ở vú trái có một cục duới vú, rờ thấy cồm cộm, xuất hiện khoảng 2 tháng truớc đó, hơi ngứa ở núm vú, và không thấy chảy máu tại núm vú. Không có bệnh sử ung thư vú trong gia đình, không hút thuốc lá, không uống rượu, không uống thuốc gì. độc thân. Chụp phim. | Y Khoa Med Caucasian ĐÀN ÔNG nay 76 năm trước đây đầu năm 2000 chuyên viên giải phẫu gửi sang bạn hỏi ý kiến v v chữa ung thư vú ở đàn ông. Bệnh sử năm 2000 Bệnh nhân lúc ấy tìm thấy ở vú trái có một cục duới vú rờ thấy cồm cộm xuất hiện khoảng 2 tháng truớc đó hơi ngứa ở núm vú và không thấy chảy máu tại núm vú. Không có bệnh sử ung thư vú trong gia đình không hút thuốc lá không uống rượu không uống thuốc gì. độc thân. Chụp phim XR vú mammogram cho thấy có một cục ở duới vú. Biopsy bằng kim needle biopsy cho thấy intraductal adenocarcinoma. Tất cả các thử nghiệm đi tìm ung thư chuyển di metastatic work up đều negative. Bnhân đuợc gửi sang surgery. Surgeon hỏi ý kiến medical oncologist truớc khi tiến hành. Bạn đề nghị mổ hẳn vú trái ra và cũng lấy phần ở nách trái axillary content ra xemcác hạch bạch huyết ra sao. Khám nghiệm mô học và hiển vi histopathology cho thấy ung thư vú intraductal invasive cỡ của ung thư 2 60 cm X 1 80 cm viết theo lối Mỹ cm X cm có lymphatic invasion trong 7 hạch bạch huyết lấy ra ở nách thấy ung thư trong 2 hạch 2 7 lymph nodes positive for invasive carcinoma . Estrogen receptor positive. Her 2-neu negative không over expression . Đo đồng vị phóng xạ tim Left ventricular ejection fraction lúc đó là 55 với ung thư vú ở thời kỳ II stage II vì thế bạn cho chữa bằng 6 chu kỳ Cyclophosphamide Adriamycin 5-FU. Chemotherapy này cho cùng với radiotherapy. Bạn cũng cho uống Tamoxifen ER positive . Bnhân sau đó theo dõi mỗi 3 tháng trong 2 năm đầu rồi sau đó tái khám mỗi sáu trong hơn 6 năm không có dấu hiệu tái phát C-NED - clinically no evidence of disease tức là suốt đến năm 2007 . Bệnh sử năm 2007 Tháng 7 2007 một trong các buổi hẹn tái khám định kỳ mỗi 6 tháng bnhân than đau ở bụng dưới lower quadrants of the abd . Bnhân cũng mất 16 kg. Chân không sưng bụng khám không thấy có nước trong bụng no shifting dullness gan không lớn. lá lách bình thường. Bnhân than thường bị đái són incontinence of urine và