TAILIEUCHUNG - Mô hình nuôi ba ba thịt ở Càng Long (Trà Vinh) cho hiệu quả cao

Với giá ba ba thương phẩm hiện đang đứng ở mức khá cao (250 – 270 ngàn đồng/con, trọng lượng từ 1,4 kg/con trở lên), khá hấp dẫn cho người nuôi và nguồn tiêu thụ ba ba thịt được thương lái bao tiêu. Vì vậy phong trào nuôi ba ba trong nông dân đang phát triển mạnh | Mô hình nuôi ba ba thịt ở Càng Long Trà Vinh cho hiệu quả cao Nguồn Với giá ba ba thương phẩm hiện đang đứng ở mức khá cao 250 - 270 ngàn đồng con trọng lượng từ 1 4 kg con trở lên khá hấp dẫn cho người nuôi và nguồn tiêu thụ ba ba thịt được thương lái bao tiêu. Vì vậy phong trào nuôi ba ba trong nông dân đang phát triển mạnh nhất là tại khu vực các ấp Kinh B xã Huyền Hội và ấp Đại An xã Tân An huyện Càng Long đã có trên 30 hộ tham gia mô hình nuôi ba ba trong mương vườn với số lượng thả nuôi gần con ba ba giống. Đây là một trong những đối tượng nuôi mới của vùng nước ngọt nhằm góp phần làm đa dạng trong nuôi thủy sản và giúp người nông dân tận dụng hiệu quả diện tích đất canh tác Kỹ sư Đoàn Chí Hải - cán bộ thủy sản Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Càng Long cho biết -Nuôi ba ba thịt không đòi hỏi kỹ thuật cao bà con nông dân có thể tận dụng các diện tích mương vườn của gia đình để nuôi tùy điều kiện mà quyết định thả nuôi số lượng con giống nhiều hay ít . Để tránh ba ba đào hang đi xung quanh khu nuôi có thể bao quanh bằng tol xi - măng hoặc xây gạch. Thời gian nuôi ba ba tương đối dài từ lúc nuôi đến thu hoạch khoảng 18 -20 tháng. Khi đó ba ba mới vào cở loại I từ 1 4 kg con trở lên hiện nay nguồn thức ăn cho ba ba được bà con tận dụng tại chổ như bắt ốc cá vụn. .Nhiều hộ nuôi ba ba thịt đã mang lại được hiệu quả kinh tế khá cao điển hình như hộ anh Lê Văn Na ấp Kinh B xã Huyền Hội với diện tích thả nuôi trên 1 1 ha được anh tận dụng diện tích vườn dừa kết hợp thả nuôi ba ba hay hộ dì Phạm Thị Phi ấp Đại An xã Tân An đã thả nuôi gần 1000 con ba ba giống trên diện tích gần mét vuông. Qua trao đổi với chúng tôi dì Phạm Thị Phi cho biết - Nghề nuôi ba ba giúp cho nông dân tận dụng được thời gian nông nhàn không đòi hỏi nhiều về công sức cũng như thời gian quản lý. Đây là năm thứ 03 được gia đình thả nuôi trong quá trình thu hoạch người nuôi có thể bắt tỉa ba ba để bán số con chưa vào cở sẽ được thả nuôi trở lại ở ao khác. Tuy nhiên giá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG