TAILIEUCHUNG - Phần 1: Tính toán kết cấu ô tô

Tài liệu Phần 1: Tính toán kết cấu ô tô chia sẻ đến bạn các nội dung về: Những vấn đề chung về ôtô, phân tích kết cấu bộ li hợp, những hộp số ôtô thông dụng, truyền động các đăng, cầu chủ động của ôtô,. để nắm nội dung chi tiết. | NGÔ HẮC HÙNG Kết cấu và tính toán ôtô Hnhà xuất bản GIAO THÔNG VÂN TẢI NGÔ HẮC HÙNG KẾT CÂU VÀ TÍNH TOÁN Ô TÔ NHÀ XUẤT BẢN GIAO THỒNG VẬN TẢI HÀ NỘI - 2008 LỜI NÓI ĐẦU Sự phát triển của ngành ó tò có những bước chuyên biến mạnh mẽ vào khoảng giữa thập ký 70 - 80 của thê kỷ XX và tiếp tục phát tricn ờ mức độ cao. Những hướng chính vê phát triển ò tò trong giai đoạn hiện nay là hoàn thiện và cải tạo cơ bản hê thống ồ tô truyền thống như lìm tòi nguồn năng lượng mới tăng cường cải tiến kốt cấu khả năng tự động hoá nhờ sứ dụng các chương trình máy vi tính vi xứ lý và hệ thống chẩn đoán kỹ thuật giúp cho người sử dụng khai thác ò tò giảm nhẹ lao động nhanh chóng phát hiện hư hỏng dể xử lý Có thể nói dơi với hệ ô tô truyền thòng trong tương lai còn tiếp tục có sự chạy dua VC chất lượng kỹ thuật hình thức mức độ tiện nghi giá thành và dịch vụ bảo hành Đe đáp ứng được yêu cầu hiện tại và phát triến trong tương lai của ngành cơ khí ô tô chúng tôi biên soạn giáo trình Kết cấu và tính toán ó tò làm tài liệu học tập chính cho sinh viên hệ cao đẳng làm tài liệu tham khảo cho học sinh trung học chuyên nghiệp và công nhân ngành cơ khí ô tò Giáo trình đề cập đến những nội dung sau - Cấu tạo các cụm cấc tổng thành của các loại ô tô truyền thông đang sử dụng rộng rãi ờ Việt Nam đồng thời giới thiệu một số kết cấu mới trên các dòng ô tô hiện đại của các nước phát triến và dự báo hướng kết cấu mới trong tương lai. - Giới thiệu một sô phương án thiết ke và tính dẫn đọng các cụm các tổng thành tính toán kiểm nghiệm sức bền một sô chi tiết một số cụm chính của ô tố chủ yếu để phục vụ cho còng tác thiết kê chuyển đổi và cải tiến các cụm các tổng thành. cho phù hợp với điều kiện sử dụng ờ Việt Nam. Đối với chuyên ngành cơ khí ô tô thì Kết cấu và tính toán ó tò là món học chuyên môn quan trọng học sau các môn Kết cấu vả tính toán dộng cờ Lý thuyết ố tò . đồng thời làm cơ sờ cho các môn học về Chân đoán và Ban chấp hành kỹ thuật ó tô Sửa chữa ôtô . Kốt cấu và tính toán ô tò trang bị những .