TAILIEUCHUNG - DIC: Đông Máu Lan Tràn Trong Mạch DIC

DIC (disseminated Itravascular coagulation) (Đông máu lan tràn trong mạch) là giai đoạn cuối trong cascade về đông máu và là một vấn đề lắm khi rất khó (và rất hay!) trong hematology. Hay vì cơ chế cuả chứng này, và khó là làm sao để chữa trị (management). Bệnh nhân lúc đó đã rất nguy kịch (các consultations cho hematology về DIC hầu như 100% bắt đầu từ ICU Intensive care Unit). Ở điểm ấy đang bị rất nhiều rối loạn trong cùng một lúc, mà thường nhất, quan trọng nhất là nhiễm trùng (thường đến điểm. | DIC Đông Máu Lan Tràn Trong Mạch DIC Disseminated Intravascular Coagulation DIC disseminated Itravascular coagulation Đông máu lan tràn trong mạch là giai đoạn cuối trong cascade về đông máu và là một vấn đề lắm khi rất khó và rất hay trong hematology. Hay vì cơ chế cuả chứng này và khó là làm sao để chữa trị management . Bệnh nhân lúc đó đã rất nguy kịch các consultations cho hematology về DIC hầu như 100 bắt đầu từ ICU -Intensive care Unit . Ở điểm ấy đang bị rất nhiều rối loạn trong cùng một lúc mà thường nhất quan trọng nhất là nhiễm trùng thường đến điểm ấy chưa hoặc không chế ngự được - Ngay điểm ấy đang đi vào shock áp mạch giảm bnhân thường đã bất tỉnh trong khi đó đếm máu và phiến huyết nhỏ cũng giảm nhanh chóng. Các tests về đông máu đều rối loạn. Vì thế sống chết thuờng chỉ vài giờ vài ngày và các chuyên khoa khác trông mong vào sự can thiệp cuả mọi ngành đặc biệt là cardiology hematology. Note Bs Nguyễn Tài Mai Các rối loạn về đông máu là một phần rất gần với philosophy. Cơ chế đông máu cho thấy sự tương phản kình chống contrasting antagonistic nhưng trái lại cùng lúc phải tùy thuộc hỗ tương mutual dependence của các lực luợng đối kháng opposing forces . Đây thật không khác gì các hoạt động cuả loài nguời. Vì thế hy vọng sẽ có các vị y sĩ trên diễn đàn viết v v này và sẽ xin có lời bàn thêm trong tương lai gần .Xin đề nghị bắt đầu bằng giải thích ý nghiã các tests về đông máu tiên khởi ở office cũng như tại nhà thuơng mà ta làm hàng ngày Prothrombin time PT Partial Thromboplastin time PTT . Việc này không những chỉ dính líu đến y sĩ chẳng hạn lắm khi một đồng nghiệp bên nha khoa hỏi bnhân bảo rằng mấy năm truớc nhổ răng chảy máu hơi nhiều excessive bleeding . Vì thế Nha sĩ trong trường hợp này muốn hỏi y sĩ điều trị họ có nên lo ngại rằng lần này bnhân sẽ có thể bị potential chảy máu nặng hay không Vậy thì những tests gì cần phải làm trước khi nhổ răng Bs Nguyễn Tài .