TAILIEUCHUNG - D-Dimer

D-dimer là một test mà bây giờ hầu như ngày nào cũng làm trên trại bệnh. Và đa số y sĩ toàn khoa không hiểu rõ d-dimer cho nên tạo ra lẫn lộn (confusion) trong việc giải thích ý nghĩa cuả thử nghiệm này. Thường thường y sĩ cho thử d-dimer là có ý đi tìm xem có cục huyết hay không: thí dụ bnhân vào khu khẩn cấp vì khó thở, có cục huyết ở phổi không? Trong định bệnh gián biệt (differential diagnosis) cuả khó thở thì dĩ nhiên là phải đi tìm pulmonary emboli (PE) (thuyên. | D-Dimer D-dimer là một test mà bây giờ hầu như ngày nào cũng làm trên trại bệnh. Và đa số y sĩ toàn khoa không hiểu rõ d-dimer cho nên tạo ra lẫn lộn confusion trong việc giải thích ý nghĩa cuả thử nghiệm này. Thường thường y sĩ cho thử d-dimer là có ý đi tìm xem có cục huyết hay không thí dụ bnhân vào khu khẩn cấp vì khó thở có cục huyết ở phổi không Trong định bệnh gián biệt differential diagnosis cuả khó thở thì dĩ nhiên là phải đi tìm pulmonary emboli PE thuyên huyết tắc phổi . PE là một trong những định bệnh khó nhất trong medicine - và không tìm ra PE để chữa ngay thì có thể chết - Định bệnh khó như vậy bởi vì cho đến gần đây không có MỘT test nào có thể xác quyết được rule it IN hoặc phủ nhận hẳn rule it OUT là bệnh nhân đang CÓ hay là KHÔNG có PE. Vì thế phải làm nhiều tests một lúc rồi theo xác suất mà đoán như thế sau đó theo cái đóan đó nín thở mà cho thuốc - hy vọng là định bệnh đúng thì sống -Vì nếu không cho thuốc loãng máu - Heparin mà thật sự đang có PE thì bnhân rất có thể chết. Nói theo xác suất mà đoán vì trong bình dân có câu nói đuà it walks like a duck it quacks like a ducks then it must be a duck nó khệnh khạng bành bạch như con vịt nó quang quác như con vịt thì chính nó phải là con vịt chứ còn là con gì . . Việc định bệnh khó như thế và tử vong cao như thế cho nên literature trong medicine trong suốt ba mươi năm - 1975-2005 - ngay cả đến bây giờ -dĩ nhiên - có hàng nghìn hàng chục nghìn bài trên thế giới viết v v này cãi nhau như mổ bò ông nói gà bà nói vịt . Cho đến gần đây để định bệnh huyết tắc phổi Pulm Emboli Embolus là số ít Emboli là số nhiều Embolus MỘT cục máu thì y sĩ chỉ có mấy cách 1 nghe bệnh sử chả có gì đặc thù 2 khám bệnh nhân - thường không tìm ra gì -chỉ có thở nhanh -tachypnea- là cùng - 3 chụp phim phổi - thường chả thấy gì - 4 Arterial blood gases - khí động mạch có khi chỉ thấy hơi thấp độ bão hoà oxygen - O2 saturation. 5 các tests khác đếm máu thử gan thận vô ích -tất cả sẽ bình thường 6 Làm V Q .