TAILIEUCHUNG - 8 tiêu chuẩn nuôi cá tra, ba sa

Trường Đại học Cần Thơ và Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) vừa tổ chức cuộc hội thảo: “Đối thoại về nuôi cá tra, ba sa” nhằm xem xét lại kết quả của nhóm hỗ trợ kỹ thuật và vạch ra đường lối cho thời gian tới xây dựng tiêu chuẩn nuôi cá tra, ba sa. Nhóm kỹ thuật này được thành lập tháng 5 - 2008, nghiên cứu từ 20% số người nuôi thành đạt ở nhiều quốc gia, và các tiêu chuẩn nuôi cá tra, ba sa sẽ được áp dụng cho toàn thế giới với. | 8 tiêu chuẩn nuôi cá tra ba sa Nguồn Trường Đại học Cần Thơ và Quỹ Bảo tồn thiên nhiên thế giới WWF vừa tổ chức cuộc hội thảo Đối thoại về nuôi cá tra ba sa nhằm xem xét lại kết quả của nhóm hỗ trợ kỹ thuật và vạch ra đường lối cho thời gian tới xây dựng tiêu chuẩn nuôi cá tra ba sa. Nhóm kỹ thuật này được thành lập tháng 5 - 2008 nghiên cứu từ 20 số người nuôi thành đạt ở nhiều quốc gia và các tiêu chuẩn nuôi cá tra ba sa sẽ được áp dụng cho toàn thế giới với chú trọng Việt Nam - quốc gia nuôi cá tra ba sa hàng đầu. Các tiêu chuẩn có khả năng áp dụng ở nhiều quốc gia cho tất cả các hệ thống nuôi cá tra ba sa không hạn chế quy mô sản xuất. Vì thế chúng không nhằm xúc tiến hay ủng hộ bất cứ hệ thống sản xuất nào. Các tiêu chuẩn gồm 8 chủ đề chính. 1. Tuân thủ pháp luật Các trang trại nuôi và vận hành ở những địa điểm cụ thể phải tuân thủ pháp luật nơi đó gồm khung pháp lý của trung ương và cấp địa phương. Phải tuân thủ cả khung pháp lý quốc tế. Cụ thể phải tuân thủ các quy định như giấy phép việc sử dụng đất và nước nghĩa vụ thuế quy tắc lao động. 2. Sử dụng đất và nước Các nông trại phải nằm trong vùng quy hoạch nuôi của địa phương không nên xây dựng nông trại trong các khu bảo tồn như vườn quốc gia không được ngăn hoàn toàn dòng chảy và sự di cư của các loài thủy sản lượng nước thải ra không vượt quá tiêu chuẩn cho phép. 3. Trách nhiệm xã hội và xung đột giữa người sử dụng Điều này nhằm góp phần vào tiến trình phát triển nông thôn xóa đói giảm nghèo. Người lao động phải được tự do tiếp cận các hiệp hội của người lao động hoặc xây dựng hiệp hội mới. Người lao động phải có quyền thương lượng tập thể. Người lao động được đối xử bình đẳng được đóng bảo hiểm y tế có quyền biết cơ chế thiết lập tiền lương và các lợi ích. Giữa lao động và người thuê lao động có hợp đồng người lao động phải có thời gian nghỉ hàng ngày và nghỉ phép hàng năm. 4. Di truyền và đa dạng sinh học Quy định ở đây nhằm giảm những tác động của nghề nuôi cá tra ba sa đối với các quần

TỪ KHÓA LIÊN QUAN