TAILIEUCHUNG - Truy Tầm Ma Túy Của Trẻ Em

Gia đình đưa 3 con lại khám bệnh định kỳ. Gia đình muốn thử nghiệm truy tầm ma túy cho cả 3 em. Kết quả truy tầm ma túy trong nước tiểu cho thấy trẻ thứ 2 có dương tính ma túy Marijuana. Trẻ này vừa đi học vừa đi làm, có tiền. Bố mẹ không thấy triệu chứng bất thường của trẻ trong gia đình. Đây là một trường hợp điển hình khuyến cáo nên thử nghiệm ma túy trẻ em khi khám sức khỏe định kỳ. . | Truy Tầm Ma Túy Của Trẻ Em Gia đình đưa 3 con lại khám bệnh định kỳ. Gia đình muôn thử nghiệm truy tầm ma túy cho cả 3 em. Kết quả truy tầm ma túy trong nước tiểu cho thấy trẻ thứ 2 có dương tính ma túy Marijuana. Trẻ này vừa đi học vừa đi làm có tiền. Bô mẹ không thấy triệu chứng bất thường của trẻ trong gia đình. Đây là một trường hợp điển hình khuyến cáo nên thử nghiệm ma túy trẻ em khi khám sức khỏe định kỳ. Trong báo Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine JR Knight và các đồng nghiệp nghiên cứu 2133 trẻ em tuổi từ 12 tới 18 ở New England. Kết quả cho thấy trẻ em ghiền ma túy. Kết quả dương tính cao nhất tại những trung tâm y tế nơi trường học . Thứ đến là tại những văn phòng bác sĩ khám bệnh nơi thành thị . Rồi tại những trung tâm y tế thiếu niên những tổ hợp y tế health maintenance organization và trung tâm y tế nhi đồng . Trong trường hợp trẻ em khám bệnh định kỳ thì chỉ có trẻ em bị khám phá ghiền ma túy. Tổng kết quả cho thấy trẻ em đã từng thử ma túy trẻ em dùng ma túy thường xuyên và trẻ em bị ghiền nặng. Kết quả cũng cho biết truy tầm ma túy trẻ em ít gặp trong khi khám sức khỏe định kỳ nhưng trong bất cứ lúc nào mỗi khi trẻ tới khám bệnh thì phải lưu ý truy tầm ma túy. Trong trường hợp này sẽ bắt gặp trẻ dùng ma túy thường xuyên hơn mà chính các bậc phụ huynh không hề hay biết vấn đề ma túy có thể xẩy ra trong mỗi gia đình Achives of Pediatrics Adolescent Medicine 161 1035 2007 . Trẻ em cộng đồng Việt Nam dùng ma túy ở hải ngoại tăng cao. Đây là một vấn đề lo lắng hàng đầu của các bậc phụ huynh học sinh. Bs Trần Mạnh .