TAILIEUCHUNG - Prefixes and Suffixes (Tiền tố và hậu tố)

Prefixes and Suffixes (Tiền tố và hậu tố) Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ (root), căn ngữ này có thể được ghép thêm một cụm từ ở trước gọi là tiếp đầu ngữ (prefix). | Prefixes and Suffixes Tiền tố và hậu tố Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ root căn ngữ này có thể được ghép thêm một cụm từ ở trước gọi là tiếp đầu ngữ prefix . Tùy thuộc vào nghĩa của căn ngữ và tiếp đầu ngữ mà có một từ có nghĩa khác. Tương tự cụm từ được ghép ở cuối căn ngữ gọi là tiếp vĩ ngữ suffix . Ví dụ Căn ngữ happy nghĩa là hạnh phúc. Tiếp đầu ngữ un- có nghĩa là không. Tiếp vĩ ngữ -ness có nghĩa là sự việc . Từ đó ta có unhappy bất hạnh happiness niềm hạnh phúc Và có cả những từ vừa có thêm tiếp đầu ngữ vừa có tiếp vĩ ngữ. Ví dụ unhappiness sự bất hạnh. Tất cả các từ bắt nguồn từ một căn ngữ được gọi những từ cùng gia đình familiar . Như vậy nếu biết được một số tiếp đầu ngữ và tiếp vĩ ngữ khi gặp bất kỳ một từ nào mà ta đã biết căn ngữ của nó ta cũng có thể đoán được nghĩa của từ mới này. Đây cũng là một cách hữu hiệu để làm tăng vốn từ của chúng ta lên. Nhưng lưu ý rằng điều này chỉ có thể áp dụng cho một chiều là từ tiếng Anh đoán nghĩa tiếng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN