TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 74

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 74', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hệ số nhân của CPU - Multiplier hay còn gọi là CPU Ratio HSN này có nhiệm vụ xác lập tốc độ thực của CPU core speed . HSN này giống như các dòng CPU K7 trở về trước. Core speed sẽ được xác định qua công thức sau Core speed HTT x Multiplier Căn cứ vào HSN có thể thấy rằng A64 được chia thành 2 dòng riêng biệt dòng cao cấp - AthlonFX không bị khóa HSN unlocked điều chỉnh HSN thoải mái theo cách của người sử dụng đã quá hén A_A dòng phổ thông - Athlon64 bị khoá HSN 1 nửa Hafl locked chỉ có thể điều chỉnh HSN giảm xuống so với HSN chuẩn của CPU mà thôi. Hệ số nhân của HT bus - LDT Lightning Data Transport HSN LDT dùng để xác lập tần số HT bus khi CPU giao tiếp với chipset HT bus được tính bằng công thức sau HT bus HTT x LDT Ở dòng A64 để có hệ thống ổn định và hiệu quả nhất thì HT bus phải được cài đặt với tần số tối đa trong khoảng . Do đó trong quá trình sử dụng chúng ta nên cài đặt HTT và LDT ở mức độ hợp lý để luôn đảm bảo rằng HT bus chạy trong khoảng . Lấy ví dụ cụ thể Vơi HTT 200Mhz LDT 5 Với HTT 200 - 250Mhz LDT 4 Với HTT 250 - 330Mhz LDT 3 4. Bộ chia Bộ chia nhằm xác định tỷ lệ giữa HTT bus và Memory bus được sử dụng trong trường hợp memory bus không theo kịp với HTT bus hay nói cách khác ta vẫn có thể đẩy HTT bus lên cao khi sử dụng bộ nhớ có tốc độ chậm thông qua bộ chia . Trên hệ thống A64 thông thường có các bộ chia sau Divider 200 bộ chia 1 1 Divider 180 bộ chia 9 10 Divider 166 bô chia 5 6 Divider 150 bô chia 3 4 Divider 140 bô chia 7 10 Divider 133 bô chia 2 3 Divider 120 bô chia 3 5 Divider 100 bô chia 1 2 Kêt qua sù dung bô chia xem thêm ô phân II nhé PHẦN II NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ CỦA HỆ THỐNG 1. Băng thông Bandwidth Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xem A64 mà cụ thể là A64 socket 939 có khả năng cung cấp băng thông cho hệ thống bao nhiêu nhé A_A Băng thông giao tiếp giữa CPU và chipset Chipset nForce3 250 sử dụng 1 đường link HyperTransport cho việc chuyển dữ liệu đồng thời lên upstream và xuống downstream khi giao tiếp với .