TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ GIEO TRỒNG RAU, HOA (1 tiết )

HS biết được đặc điểm, tác dụng của các vật liệu, dụng cụ thường dùng để gieo trồng, chăm sóc rau, hoa. -Biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động trồng rau, hoa đơn giản. -Có ý thức giữ gìn, bảo quản và bảo đảm an toàn lao động khi dùng dụng cụ gieo trồng rau hoa. II/ Đồ dùng dạy- học: -Mẫu: hạt giống, một số loại phân hoá học, phân vi sinh, cuốc, cào, vồ đập đất, dầm xới, bình có vòi hoa sen, bình xịt nước. . | VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ GIEO TRỒNG RAU HOA 1 tiết I Mục tiêu -HS biết được đặc điểm tác dụng của các vật liệu dụng cụ thường dùng để gieo trồng chăm sóc rau hoa. -Biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động trồng rau hoa đơn giản. -Có ý thức giữ gìn bảo quản và bảo đảm an toàn lao động khi dùng dụng cụ gieo trồng rau hoa. II Đồ dùng dạy- học -Mau hạt giống một số loại phân hoá học phân vi sinh cuốc cào vồ đập đất dầm xới bình có vòi hoa sen bình xịt nước. III Hoạt động dạy- học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định Hát. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Vật liệu và dụng cụ gieo trồng rau hoa. -Chuấn bị đồ dùng học tập. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dân tìm hiểu những vật liệu chủ yếu được sử dụng khi gieo trồng rau hoa. -Hướng dẫn HS đọc nội dung 1 Em hãy kể tên một số hạt giống rau hoa mà em biết Ớ gia đình em thường bón những loại phân nào cho cây rau hoa Theo em dùng loại phân nào là tốt nhất -GV nhận xét và bổ sung phần trả lời của HS và kết luận. Hoạt động 2 GV hướng dân HS tìm hiểu các dụng cụ gieo trồng chăm sóc rau hoa. -GV hướng dẫn HS đọc mục 2 SGK và yêu cầu HS trả lời các câu hỏi về đặc điểm hình dạng cấu tạo cách sử dụng -HS đọc nội dung SGK. -HS kể. -Phân chuồng phân xanh phân vi sinh phân đạm lân kali. -HS trả lời. -HS lắng nghe. -HS xem tranh cái cuốc SGK. -Cán cuốc bằng gỗ lưỡi bằng sắt. thường dùng để gieo trồng chăm sóc rau hoa. Cuốc Lưỡi cuốc và cán cuốc. Em cho biết lưỡi và cán cuốc thường được làm bằng vật liệu gì Cuốc được dùng để làm gì Dầm xới Lưỡi và cán dầm xới làm bằng gì Dầm xới được dùng để làm gì Cào có hai loại Cáo sắt cào gỗ. -Cào gỗ cán và lưỡi làm bằng gỗ -Cào sắt Lưỡi làm bằng sắt cán làm bằng gỗ. Hỏi Theo em cào được dùng để làm gì Vồ đập đất -Quả vồ và cán vồ làm bằng tre hoặc gỗ. Hỏi Quan sát em hãy nêu cách cầm vồ đập đất -Dùng để cuốc đất lên luống vun xới. -Lưỡi dầm làm bằng sắt cán bằng gỗ. -Dùng để xới đất và đào hốc trồng cây. -HS xem tranh