TAILIEUCHUNG - Quản lý nhân viên: Có nên quá cứng rắn?

Trong mắt nhân viên, có thể bạn là một người quản lý không quá khuôn phép và tất nhiên họ cảm thấy thoải mái khi ở dưới quyền kiểm soát của bạn. Thế nhưng độ “thoáng” của một người lãnh đạo thế nào được coi là chuẩn mực? Quản lý nhân viên là một nghệ thuật. Vốn là một người có năng lực chuyên môn khá vững, ngay sau khi tốt nghiệp đại học Kinh tế, Ngân lao đầu vào kinh doanh. Cô mở một công ty cho riêng mình và trực tiếp đứng ra tuyển dụng các nhân viên. | Quản lý nhân viên Có nên quá cứng rắn Trong mắt nhân viên có thể bạn là một người quản lý không quá khuôn phép và tất nhiên họ cảm thấy thoải mái khi ở dưới quyền kiểm soát của bạn. Thế nhưng độ thoáng của một người lãnh đạo thế nào được coi là chuẩn mực Quản lý nhân viên là một nghệ thuật. Vốn là một người có năng lực chuyên môn khá vững ngay sau khi tốt nghiệp đại học Kinh tế Ngân lao đầu vào kinh doanh. Cô mở một công ty cho riêng mình và trực tiếp đứng ra tuyển dụng các nhân viên dưới quyền. Vì công ty ban đầu nhỏ số nhân viên còn ít lại chưa có kinh nghiệm quản lý Ngân kiểm soát cấp dưới theo kiểu thân quen không có hình thức kỉ luật thưởng thì nhiều mà tuyệt nhiên chẳng bao giờ thấy cô mắng mỏ hay phạt bất cứ ai dù nhân viên chẳng phải không bao giờ có sai lầm. Cách nghĩ của Ngân đơn giản chỉ là Chỗ chị em cả cùng nhau làm việc cùng nhau hưởng. Mắng nhân viên chỉ gây bất hoà mà mình thì chẳng có thói quen hạnh hoẹ người khác nên thấy ngại ngại thế nào ấy . Vì sếp Ngân của công ty dễ bỏ qua lại thiếu cung cách quản lý nên các nhân viên cấp dưới kẻ có năng lực thực sự thì cảm thấy mình chưa được chú ý đúng mức người trung bình thì cho đó là chuyện không mấy quan tâm đặc biệt những cấp dưới thiếu ý thức kỉ luật làm việc cũng càng ngày càng tệ. Đến khi công việc ngập đầu Ngân không thể một mình đứng ra quản lý số nhân viên ngày càng đông của công ty. Cô buộc phải giao một phần quyền kiểm soát cho các quản lý mới. Với phong cách làm việc được rèn luyện từ khi còn làm cho một công ty nước ngoài người quản lý mới của công ty Ngân thẳng tay thiết lập kỉ luật cho các phòng ban đề ra chế độ thưởng phạt rõ ràng. Lúc đầu không ít người tỏ ra khó chịu vì đã quen được nuông chiều nhưng rồi họ cũng buộc phải đi vào khuôn phép. Công ty của Ngân như thay đổi bộ mặt việc kinh doanh tiến triển thấy rõ. Lúc này Ngân mới nhận ra bản thân là giám đốc cô cũng cần phải học hỏi nhiều để trở thành một người lãnh đạo chuyên nghiệp. Bài học từ quá trình cải tổ công ty được Ngân rút ra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN