TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - THÊU MÓC XÍCH HÌNH QUẢ CAM (3 tiết )

HS biết cách sang mẫu thêu lên vải và vận dụng kĩ thuật thêu móc xích để thêu hình quả cam. -Thêu được hình quả cam bằng mũi thêu móc xích. -HS yêu thích sản phẩm mình làm được. II/ Đồ dùng dạy- học: -Mẫu thêu móc xích hình quả cam có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết: +Một mảnh vải trắng có kích thước 30 cm x 30cm, một tờ giấy than, mẫu vẽ hình quả cam. +Len, chỉ thêu các màu. +Kim khâu len và. | THÊU MÓC XÍCH HÌNH QUẢ CAM 3 tiết I Mục tiêu -HS biết cách sang mẫu thêu lên vải và vận dụng kĩ thuật thêu móc xích để thêu hình quả cam. -Thêu được hình quả cam bằng mũi thêu móc xích. -HS yêu thích sản phàm mình làm được. II Đồ dùng dạy- học -Mẫu thêu móc xích hình quả cam có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. -Vật liệu và dụng cụ cần thiết Một mảnh vải trắng có kích thước 30 cm x 30cm một tờ giấy than mẫu vẽ hình quả cam. Len chỉ thêu các màu. Kim khâu len và kim thêu. Khung thêu tròn cầm tay có đường kính 20cm. III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ồn định Khởi động. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Thêu móc xích hình quả cam và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu thêu hình quả cam hướng dẫn HS quan sát mẫu kết hợp với quan sát SGK để nêu nhận xét về đặc điểm hình dạng màu sắc quả cam. -GV nhận xét và nêu tóm tắt đặc điểmmẫu thêumóc xích hình quả cam có 2 phần phần cuống lá và phần quả. Phần cuống hơi cong màu nâu. Trên -Chuấn bị đồ dùng học tập. -HS quan sát mẫu và nhận xét. -HS lắng nghe. cuống lá có màu xanh. Hình quả hơi tròn có màu da cam. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. GV hướng dẫn sang in mẫu thêu lên vải. -Quan Sát các hình thêu trên áo vỏ gối khăn tay váy. có rất nhiều hình khác nhau. Các hình này được in sẵn lên vải .Ta sẽ thêu theo các đường nét đó. -GV hỏi Làm thế nào để sang được mẫu thêu lên vải -Cho HS quan sát SGK để nêu cách in mẫu thêu lên vải. -Hướng dẫn HS in mẫu thêu lên vải như SGK GV lưu ý một số điểm Phân biệt hai mặt của giấy than để -HS quan sát các mẫu thêu. -Dùng giấy than để in mẫu thêu lên vải. -HS quan sátvà nêu. -HS thực hành in. -HS lắng .