TAILIEUCHUNG - Tài liệu về Mạo từ bất định (Indefinite Article)

An đứng trước một nguyên âm hoặc một hcâm. Ví dụ: - an egg (một quả trứng);an ant (một con kiến) - an honour (một niềm vinh dự); an hour (một giờ đồng hồ) | Mạo từ bât định Indefinite Article Mạo từ bât định 1 A đứng trước một phụ âm hoặc một nguyên âm có âm là phụ âm. Ví dụ - a game một trò chơi a boat một chiếc tàu thủy - a university một trường đại học a year một năm - a European một người Âu a one-legged man một người thọt chân 2 An đứng trước một nguyên âm hoặc một hcâm. Ví dụ - an egg một quả trứng an ant một con kiến - an honour một niềm vinh dự an hour một giờ đồng hồ 3 An cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc như một nguyên âm. Ví dụ - an SOS một tín hiệu câp cứu an MSc một thạc sĩ khoa học an X-ray một tia X 4 A An có hình thức giống nhau ở tất cả các giống. Ví dụ - a tiger một con cọp a tigress một con cọp cái - an uncle một ông chú an aunt một bà dì Cách dùng mạo từ bất định 1 Trước một danh từ số ít đếm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN