TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 70

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 70', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 1 20 1 25 V dòng Energy Efficient . 1 25 1 30 1 35 V. Các loại CPU AMD Sempron dùng socket AM2 Ten CPU Tốc độ LI L2 Sempron 2800 GHz 128KB 128KB Sempron 3000 GHz 128KB 256KB Sempron 3200 GHz 128KB 128KB Sempron 3400 GHz 128KB 266KB Sempron 3600 GHz 128KB 128KB Sempron 3600 2 0 GHz 128KB 266KB Athlon 64. t_h anganh Kiên trúc của bộ Hử lí AMD Athlon 64 Socket AM2 AMD64 Technology Core Hiệu năng đinh 30 cho ứng dụng 32-bit l-ẵri 64-bit Cung cấp thanh ỷii 64-bit giúp tăng cường khà năng lừ lí và tính toan Khà năng sừ dụng hon 4GB bộ nhớ Enhanced Virus Protection Integrated DDR2 I Memory Controller II 1 W1D 4 Technology Core 1 LI Inrtmizöcm CađTC 1 L2 LI Oaĩa Cache 1 Cache fa h. 1 HyperTransport Bus 1 Integrated DDR2 Memory Controller Tõc độ nhanh băìg thông lổn DRAM latency thãp Tăng tõc các ứng dụng đăc biệt dõi vđì các úng dụng đôi hòi nhiêu bộ nhó PC2-53Ũ0 DDR2-667 PC2-42Ũ0 tlDR2-533 PC2-32Ũ0 pDR2-400 - Unbuffered DIMMs - 128-bit interface - Băng thông bộ nhớ lên đến 10 6 gb s HyperTransport Bus Bus hệ thõng có tõc độ cao sừ dụng công nghệ HyperTransport - Băng thông hệ thõng lên đẽn 8 ũ GB s Cache Cache có kích thước Iđn - 64KB LI instruction cache - 64KB LI data cache - 512KB L2 cache - 640KB cache tống cộng - Đưực thiết kẽ đê gia tăng hiệu năng cho nhiều úng dụng đặc biệt là các tác vụ lởn Đặc điểm Bus hệ thống 2000MHz. Hỗ trợ RAM DDR2 dual channel 400 533 667MHz. Hỗ trợ công nghệ AMD Virtualization. Hỗ trợ Cool n Quiet. Hỗ trợ AMD64. Công suất TDP 62W 35W đối với dòng Energy Efficient . Có thể hạ thấp hệ số nhân. Vcore 1 20 1 25 V dòng Energy Efficient . 1 25 1 30 1 35 V. Các loại CPU AMD Athlon 64 dùng Socket AM2 Ten CPU Tốc độ Cache L1 L2 Athlon 64 3000 GHz 128KB 512KB Athlon 64 3200 GHz 128KB 512KB Athlon 64 3500 GHz 128KB 512KB Athlon 64 3800 GHz 128KB 512KB Athlon 64 X2. t_h oan ganh Kiên trúc của bộ HỪ lí AMD Athlon 64 X2 Dual-Core SocketAMZ AMD64 Technology Core Hiệu năng đinh cao cho úng dụng .