TAILIEUCHUNG - Myeloma (1 và 2)

Myeloma Multiple myeloma là ung thư cuả plasma. | Myeloma 1 và 2 Mới viết xong bài myeloma trên lap top tính gửi qua broad band nghĩ thế nào viết thế nấy chả biết bấm lộn cái nút nào biến mất rồi nay xin viết lại. Vì thế nay sẽ gửi đi từng đoạn cho đỡ tốn công. Bài viết xong không giữ lại vị nào có câu hỏi xin nhắc lại bài viết thì mới trả lời được và cũng có disclaimer thông thường đây không phải là advices đặc thù cho từng cá nhân bệnh nhân mà chỉ là môt. review tổng quát mỗi trường hợp đều khác nhau và cần hematologists cho từng trường hợp. Bài không giữ bản quyền bản kiếc gì cả xin phổ biến tự do . .vì đây là ý kiến chung chung cuả y khoa thế giới cho đến nay chả có gì lạ . chỉ xin nêu tên người viết để chịu trách nhiệm những gì viết không đúng . Myeloma Multiple myeloma là ung thư cuả plasma cells hay cũng gọi là plasmocytes. Tế bào này thường chỉ chiếm 1-2 cuả các tế bào tủy xương. Các tế bào này tạo ra Immunoglobulins cho cơ thể Ig G Ig A Ig M Ig E Ig D . Ig G IgM IgA bình thường có nhiều trong cơ thể còn Ig E và Ig D rất hiếm IgE tăng lên trong allergy và bị lãi - parasites còn Ig D làm gì thì không biết rõ lắm . Mỗi Immunoglobulin viết tắt Ig lại chia ra kappa và lambda cho nên myeloma lại được chia ra IgG kappa IgG lambda Ig M kappa IgM lambda Ig A kappa Ig A lambda. Vì ung thư myeloma được mô tả lúc đầu tiên là ung bướu hiện ra ở nhiều CHỖ cuả tủy xương cho nên ngày xưa trước 1990 chẳng hạn thì hay dùng chữ MULTIPLE myeloma buớu tủy nhiều chỗ nhưng nay thì chỉ có văn viết giữ như thế chứ trong ngôn ngữ thường ngày người ta chỉ nói tắt myeloma bướu tủy . Lý do chính vì myeloma là một bệnh toàn diện chứ không phải chỉ ở tủy xuơng. Thí dụ ở phổi chẳng hạn thì loại ung thư tế bào này đóng thành từng cục biopsy sẽ thấy gọi là plasmacytoma dưới kính hiển vi buớu này chỉ gồm toàn là plasma cells. Nhưng những trường hợp này plasmacytoma khá hiếm cả đời một hematologist chỉ thấy vài lần còn thì đa số vẫn thấy ở tủy. Bởi vì ung thư plasma cells là ung thư tế bào tạo ra immunoglobulins cho nên sẽ tìm thấy .