TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - LẮP Ô TÔ TẢI (3 tiết )

HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp ô tô tải. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp ô tô tải đúng kỹ thuật, đúng quy trình. -Rèn tính cẩn thận, an toàn lao động khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của ô tô tải. II/ Đồ dùng dạy- học: -Mẫu ô tô tải đã lắp sẵn . -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật . | LẮP Ô TÔ TẢI 3 tiết I Mục tiêu -HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp ô tô tải. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp ô tô tải đúng kỹ thuật đúng quy trình. -Rèn tính cấn thận an toàn lao động khi thao tác lắp tháo các chi tiết của ô tô tải. II Đồ dùng dạy- học -Mau ô tô tải đã lắp sẵn . -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật . III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Lắp ô tô tải và nêu mục tiêu bài học. -Chuấn bị đồ dùng học tập. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu ô tô tải lắp sẵn . -Hướng dẫn HS quan sát từng bộ Để lắp được ô tô tải cần bao nhiêu bộ phận -Nêu tác dụng của ô tô trong thực tế. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. a GV hướng dẫn HS chọn các chi tiết theo SGK -GV cùng HS gọi tên số lượng và chọn từng loại chi tiết theo bảng trong SGK và xếp vào hộp. b Lắp từng bộ phận -Lắp giá đỡ trục bánh xe và sàn cabin SGK -Để lắp được bộ phận này ta cần phải -HS quan sát vật mẫu. -3 bộ phận giá đỡ bánh xe sàn cabin cabin thành sau của thùng trục bánh xe. -HS làm. -2 phần. -Giá đỡ trục bánh xe sàn cabin. lắp mấy phần -Lắp cabin cho HS quan sát SGK -4 bước theo SGK. và hỏi -HS theo dõi. Em hãy nêu các bước lắp cabin -GV tiến hành lắp theo các bước trong SGK. -2 HS lên lắp. -GV gọi HS lên lắp các bước đơn giản. -Lắp thành sau của thùng xe và lắp trục bánh xe SGK. Đây là các bộ phận đơn giản nên GV gọi HS lên lắp. -HS lắp và nhận xét. c Lắp ráp xe ô tô tải -GV cho HS lắp theo qui trình trong SGK. -Kiểm tra sự chuyển động của xe. -HS thực hiện. d GV hướng dẫn HS thực hiện tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào trong hộp. xét- dặn dò -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của -Cả .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    14    0    21-01-2021