TAILIEUCHUNG - PUT YOUR BEST FOOT FORWARD

Để chủ động trong buổi phỏng vấn việc làm, hãy thực hiện việc tìm hiểu và chú trọng đến ngôn ngữ cử chỉ You never get a second chance to make a first impression. If you have done all the preparation and hard work to get the interview (networking, targeting, informational interviews, research) be sure to go into the interview with your best foot forward. | PUT YOUR BEST FOOT FORWARD - HÃY THẺ HIỆN ĐIỀU TỐT NHẤT CỦA MÌNH To ace your job interview do your homework and mind your body language Để chủ động trong buổi phỏng vấn việc làm hãy thực hiện việc tìm hiểu và chú trọng đến ngôn ngữ cử chỉ You never get a second chance to make a first impression. If you have done all the preparation and hard work to get the interview networking targeting informational interviews research be sure to go into the interview with your best foot forward. Bạn không bao giờ có cơ hội thứ hai để tại một ấn tượng đầu tiên. Nếu bạn đã thực hiện tất cả những sự chuẩn bị và làm việc chăm chỉ để có được buổi phỏng vấn tạo mối quan hệ nhắm mục đích các buổi phỏng vấn đầy thông tin nghiên cứu để chắc chắn đi vào buổi phỏng vấn với sự thể hiện tốt nhất của mình. Here are some suggestions Dưới đây làm một số gợi ý Movements and mannerisms. No mater how nervous you are do not clench your fists. Try to avoid fidgeting scratching or playing with objects such as a pen or coins in your pocket. Các di chuyển và hành vi. Cho dù bạn hồi hộp đến đâu không nắm bàn tay lại. Cố gắng tránh việc cựa quậy gãi hoặc chơi đùa với những vật dụng như cây viết hoặc đồng xu trong túi quần. Manner of speaking. Don t mumble or drop your voice to a whisper towards the end of .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN