TAILIEUCHUNG - Tài liệu Mẫu câu chúc mừng bằng tiếng Anh

- Khi ai đó có niềm vui, thành công hay nỗi buồn và thất bại, bạn có biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn đó với họ như thế nào không? Dưới đây là các mẫu câu dùng trong các sự kiện đặc biệt giúp bạn có phản ứng đúng đắn trong mỗi tình huống cụ thể. | Mẫu câu chúc mừng bằng tiếng Anh - Khi ai đó có niềm vui thành công hay nỗi buồn và thất bại bạn có biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn đó với họ như thế nào không Dưới đây là các mẫu câu dùng trong các sự kiện đặc biệt giúp bạn có phản ứng đúng đắn trong mỗi tình huống cụ thể. Congratulations - Chúc mừng Bạn có thể nói Congratulations trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau chẳng hạn như trong đám cưới thăng chức vượt qua kỳ thi hay tới những bố mẹ và gia đình mới có em bé. Well done - Làm tốt lắm Bạn có thể nói câu này với ai đó vừa vượt qua kỳ thi hay đạt được điều gì đó rất khó khăn như thăng chức. Birthdays - Sinh nhật Cách thông dụng nhất để nói về sinh nhật của ai đó là câu Happy Birthday - Chúc mừng sinh nhật hoặc trịnh trọng hơn Many happy returns on the day Chúc điều hạnh phúc đến với bạn trong ngày này Văn hoá Sinh nhật thường là một sự kiện quan trọng hơn nhiều sự kiện khác ở Anh. Lễ sinh nhật lần thứ 18 rất đặc biệt bởi vì bạn đã chính thức trở thành người lớn. Trước đây 21 tuổi mới là người lớn và mọi người vẫn tổ chức lễ đặc biệt này bằng cách trao một chiếc chìa khoá bạc điều đó có nghĩa key to the door -chìa khoá mở cánh cửa. Before an exam or something difficult - Trước một kỳ thi hay một điều gì đó khó khăn Hãy chúc may mắn với họ trước khi có điều gì khó khăn hãy nói Good luck - Chúc may mắn Nhưng nếu ai đó rất mê tín và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN