TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - LẮP GHÉP MÔ HÌNH TỰ CHỌN (3 tiết )

Biết tên gọi và chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn mang tính sáng tạo. -Lắp được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn theo đúng kỹ thuật , đúng quy trình. -Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo khi thao tác tháo, lắp các chi tiết của mô hình. II Đồ dùng dạy- học -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật . | LẮP GHÉP MÔ HÌNH Tự CHỌN 3 tiết I Mục tiêu -Biết tên gọi và chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn mang tính sáng tạo. -Lắp được từng bộ phận và lắp ghép mô hình tự chọn theo đúng kỹ thuật đúng quy trình. -Rèn luyện tính cấn thận khéo léo khi thao tác tháo lắp các chi tiết của mô hình. II Đồ dùng dạy- học -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật . III Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Lắp ghép mô hình tự chọn. b Hướng dân cách làm -Chuấn bị đồ dùng học tập Hoạt đông 1 HS chọn mô hình lắp ghép -GV cho HS tự chọn một mô hình lắp ghép. Hoạt động 2 Chọn và kiểm tra các chi tiết -GV kiểm tra các chi tiết chọn đúng và đủ của HS. -HS quan sát và nghiên cứu hình vẽ trong SGK hoặc tự sưu tầm. -Các chi tiết phải xếp theo từng loại vào nắp hộp. xét- dặn dò -Nhận xét sự chuấn bị và tinh thần thái độ học tập -HS chọn các chi tiết. cũng như kĩ năng sự khéo léo khi lắp ghép các mô hình tự chọn của HS. -HS lắng nghe. Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ồn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Lắp ghép mô hình tự chọn. b Hướng dân cách làm Hoạt động 3 HS thực hành lắp ráp mô hình đã chọn -Chuấn bị đồ dùng học tập -GV cho HS thực hành lắp ghép mô hình đã chọn. Lắp từng bộ phận. Lắp ráp mô hình hoàn chỉnh. xét- dặn dò -Nhận xét sự chuấn bị và tinh thần thái độ học tập cũng như kĩ năng sự khéo léo khi lắp ghép các mô hình tự chọn của HS. -HS lắp ráp mô hình. Tiết 3 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. ồn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Lắp ghép mô hình tự chọn. b Hướng dân cách làm Hoạt động 4 Đánh giá kết quả học tập -GV tổ chức HS trưng bày sản phàm thực hành. -GV nêu những tiêu chuấn đánh gía sản phàm thực hành -Chuấn bị đồ dùng học tập -HS trưng bày sản phẩm. -HS dựa vào tiêu chuẩn trên .