TAILIEUCHUNG - Tài liệu May and might

May and might A Chúng ta dùng may và might để nói về những hành động hay sự việc có thể xảy ra ở tương lai: I haven’t decided yet where to spend my holidays. | May and might A Chúng ta dùng may và might để nói về những hành động hay sự việc có thể xảy ra ở tương lai I haven t decided yet where to spend my holidays. I may go to Ireland. perhaps I will go to Ireland Tôi vẫn chưa quyết định đi nghỉ ở đâu. Có thể tôi đi Ireland. có lẽ tôi sẽ đi Ireland Take an umbrella with you when you go out. It might rain later. perhaps it will rain Nhớ mang theo dù khi bạn ra ngoài. Trời có thể mưa đó. có lẽ trời sẽ mưa The bus doesn t always come on time. We might have to wait a few minutes. perhaps we will have to wait Xe buýt không phải lúc nào cũng đúng giờ. Chúng ta có thể phải chờ một vài phút. có lẽ chúng ta phải chờ Dạng phủ định của may và might là may not và might not mightn t Ann may not come to the party tonight. She isn t well. perhaps she will not come Có thể Ann không đi dự tiệc tối nay. Cô ấy không khỏe. có lẽ cô ấy sẽ không đến There might not be a meeting on Friday because the director is ill. perhaps there will not be a meeting Buổi họp ngày thứ sáu có thể không diễn ra bởi vì ông giám đốc bị ốm. có lẽ sẽ không có buổi họp B Thường chúng ta có thể dùng may hay might đều được cả. Bạn có thể nói I may go to Ireland hay I might go to Ireland. Tôi có thể sẽ đi Ireland. Jane might be able to help you hay Jane may be able to help you. Jane có thể sẽ sẵn sàng để giúp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN