TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - LẮP CON QUAY GIÓ

HS biết chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp con quay gió. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp con quay gió đúng kỹ thuật, đúng quy định. -Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn lao động khi thao tác lắp, tháo các chi tiết của con quay gió. II. Đồ dùng dạy- học -Mẫu con quay gió đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật . | LAP CON QUAY GIO I . Muc tieu -HS biet chon dung va du cac chi tiet de lap con quay gio. -Lap duoc tung bo phan va lap rap con quay gio dung ky thuat dung quy dinh. -Ren luyen tinh can than an toan lao dong khi thao tac lap thao cac chi tiet cua con quay gio. II. Do dung day- hoc -Mau con quay gio da lap san. -Bo lap ghep mo hinh ky thuat . III. Hoat dong day- hoc Tiet 1 Hoat dong cua giao vien Hoat dong cua hoc sinh dinh lap 2. Kiem tra bai cu Kiem tra dung cu hoc tap. 3. Day bai mai a Giai thieu bai Lap con quay gio. b Huang dan each lam -Chuan bi do dung hoc tap Hoạt động 1 GVhướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu con quay gió lắp sẵn. -Hướng dấn HS quan sát từng bộ phận và hỏi Con quay gió có mấy bộ phận chính -GV nêu ứng dụng của con quay gió trong thực tế Người ta dùng con quay gió để lợi dụng sức gió nhằm tạo ra điện năng để thắp sáng tưới cây hoặc xay xát gạo. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. a. GVhướng dân HS chọn các chi tiết theo SGK -GV cùng HS chọn từng chi tiết theo SGK cho đúng đủ. -Cho HS xếp vào nắp hộp. -GV hướng dẫn HS thực hành theo qui trình lắp trong SGK. b. Lắp từng bộ phận -Lắp cánh quạt SGK Đây là bộ phận đơn giản dễ lắp ráp nên GV gọi HS lên lắp. -HS quan sát vật mẫu. 3 bộ phận cánh quạt giá đỡ các trục hệ thống bánh đai và đai truyền. -HS chọn chi tiết. -HS lên lắp. -Lắp giá đỡ các trục SGK. GV tiến hành lắp các bước theo SGK cho HS quan sát và hỏi Lắp các thanh thẳng 11 lỗ vào lỗ thứ mấy của tấm lớn Lắp thanh thẳng 5 lỗ vào lỗ thứ mấy của các thanh thẳng 11 lỗ Lắp thanh chữ U như thế nào -Lắp bánh đai vào trục SGK. GV cho HS quan sát và gọi HS lắp . GV thực hiện lắp các giá đỡ vào trục .Trong khi lắp yêu cầu HS trả lời Em hãy lắp các trục vào đúng vị trí giá đỡ của nó. -Lắp ráp con quay gió. -GV lắp ráp theo qui trình trong SGK. Khi lắp GV nhắc nhở HS Ta cần chỉnh bánh đai trên các trục thẳng hàng với nhau để lắp được đai truyền. c. GV hướng dân HS tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào .