TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 65

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 65', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 150 cùng 1 lúc 4 bài. LAME Nén MP3 thì dual core đã cho single core ngửi khói khi 4800 ở tốc độ mặc định đã nhanh hơn 3500 @ 3000Mhz đến 32 4 . Divx Tui dùng với encoder là Divx để nén 1 file VOB 90MB dài 3 phút 4 giây tốc độ khung hình là 24 fps sang AVI với bitrate 1300kbps chế độ standard. khi nén MPEG-4 sẽ cùng nén và video cùng 1 lúc .Ở đây tui chỉ muốn đánh giá khả năng nén video thôi nên tui bỏ khâu nén audio dạng MP3 .Vì vậy kết quả bench sẽ khá lạ nếu các bạn so sánh với các bài đánh giá khác. MPEG4 - Divx Đơn vị Khung hìnhígiây - càng cao càng tốt Kết quả thực tế cho thấy divx vẫn là 1 soft đơn luồng thực hiện công việc tuần tự chứ chưa chuyển qua dạng song song. LAME Divx Kế tiếp tui sẽ cho 2 phần mềm trên chạy cùng 1 lúc chạy song song và so sánh với thời gian tuần tự thực hiện từng công việc MP3 MPEG-4 Đơn vị Giây - càng nhanh càng tốt Thưc hiện tuân tự Dĩhực hiện song song Đối với CPU single core khi chạy 2 phần mềm cùng lúc ko có nghĩa là chúng chạy song song với nhau. Tại 1 thời điểm CPU chỉ có thể thực hiện được 1 tác vụ do đó CPU sẽ chia 2 công việc thành nhiều tác vụ thực hiện xen kẽ nhau tạo nên cảm giác 2 chương trình được thực thi cùng 1 lúc. Các bạn có thể thấy thời gian 3500 hoàn thành LAME và Divx là như nhau dù có chạy nối tiếp hay cùng lúc. CPU dual core thì khác nén MP3 4 bài 1 lần có vẻ chưa làm CPU hoạt động hết công suất .4800 @df chạy song song đã nhanh hơn chính nó khi chạy tuần tự 20 và chạy nhanh hơn 3500 @3000MHz đến 34 . RAR Tui sử dụng RAR để nén 1 thư mục có 35 file nhiều loại dung lượng là .