TAILIEUCHUNG - Kiểm tra địa lý lớp 11

1. Trái Đất nóng dần lên là do a. Tầng ozon bị thủng b. Băng tan nhiều ở hai địa cực c. Lượng CO2 trong khi quyển tăng lên đáng kể d. Mưa axit ngày càng nhiều ở nhiều nơi trên thế giới | SỞ GD&ĐT ĐĂK LĂK ĐỀ KIỂM TRA 45’ TTGDTX M’ĐRĂK MÔN ĐỊA LÝ – LỚP 11 I. TRẮC NGHIỆM 1. Trái Đất nóng dần lên là do a. Tầng ozon bị thủng b. Băng tan nhiều ở hai địa cực c. Lượng CO2 trong khi quyển tăng lên đáng kể d. Mưa axit ngày càng nhiều ở nhiều nơi trên thế giới 2. Sự bùng nổ dân số trên thế giới diễn ra mạnh nhất ở các nước đang phát triển a. Đúng b. Sai 3. Ý nào không đúng trong câu sau Ô nhiễm biển và đại dương là do a. Con người đổ các chất thải chưa xử lý vào sông ngòi, đại dương b. Nhiệt độ nước biển tăng cao do Trái Đất nóng lên c. Các sự cố đắm tàu do con người gây ra d. Các sự cố tràn dầu do con người gây ra 4. Châu Phi là châu lục đang diễn ra việc khai thác quá mức về a. Đất đai b. Nguồn nước các dòng sông c. Khoáng sản d. Rừng và khoáng sản 5. Giải pháp cấp thiết cho châu Phi để bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên là a. Bảo vệ nguôn nước của các con sông b. Cải tạo sa mạc Xa - ha – ra c. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên và áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn d. Ngừng khai thác dầu mỏ 6. Vấn đề dân cư xã hội nào dưới đây không phải là của châu Phi a. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi cao nên dân số tăng nhanh b. Đô thị hóa diễn ra rất mạnh mẽ c. Tỉ lệ ngưới nhiễm HIV rất cao so với thế giới d. Xung đột sắc tộ, đói nghèo, bệnh tật 7. Sự già hóa dân số không diễn ra ở các nước đang phát triển a. Đúng b. Sai 8. Nối ý ở cột bên trái với cột bên phải sao cho phù hợp với đặc điểm cảu châu Phi a. Nạn khủng bố 1. Chưa có văc- xin phòng chống hữu hiệu b. Xung đột sắc tộc, tôn giáo 2. Ý thức phòng lây nhiễm còn hạn chế c. Hoạt động kinh tế ngầm 3. Tệ nạn tham những, hệ thống luật pháp còn lỏng lẻo, chưa nghiêm d. Đại dịch HIV 4. Sự cực đoan về tư tưởng, nhận thức, thái độ, hành vi của một số tổ chức, cá nhân 5. Mâu thuẫn về quyền lợi 6. Định kiến về dân tộc và tôn giáo 9. Điều kiện tự nhiên của Mỹ Latinh thuận lợi cho a. Trồng lúa nước và các cây ăn quả nhiệt đới b. Trồng cây ăn quả nhiệt đới và cây công nghiệp c. Phát triển rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả nhiệt đới d. Trồng lúa nước, các cây ăn quả nhiệt đới và cây công nghiệp 10. Đặc điểm nổi bật về vị trí địa lý của khu vực Trung Á là a. Nằm ở trung tâm của châu Á b. Nằm ở trung tâm của lục địa Á – Âu, không tiếp giáp với các đại dương c. Nằm ở trung tâm của lục địa Á – Âu d. Không tiếp giáp với các đại dương 11. Vị trí địa lý của Tây Nam Á rất quan trọng bởi vì a. Là cầu nối giữa châu Á, châu Âu và châu Phi b. nằm án ngữ đường thông thương hàng hải gần nhất từ từ châu Á sang châu Âu c. Nằm ở trung tâm các nền văn hóa, văn minh trong lịch sử thế giới d. Tất cả các ý trên 12. Số dân sống dưới mức nghèo khổ của Mỹ Latinh còn khá đông chủ yếu là do a. Cuộc cải cách ruộng đất không triệt để b. Người dân không cần cù c. Điều kiện tự nhiên khó khăn d. Hiện tượng đô thị hóa tự phát II. TỰ LUẬN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN