TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - LẮP XE ĐẨY HÀNG (2 tiết )

HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp xe đẩy hàng. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe đẩy hàng đúng kỹ thuật, đúng quy trình. -Rèn tính cẩn thận, an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe đẩy hàng. II. Đồ dùng dạy- học -Mẫu xe đẩy hàng đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật . | LẮP XE ĐẨY HÀNG 2 tiết I. Mục tiêu -HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp xe đấy hàng. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe đấy hàng đúng kỹ thuật đúng quy trình. -Rèn tính cấn thận an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp tháo các chi tiết của xe đấy hàng. II. Đồ dùng dạy- học -Mau xe đấy hàng đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật . III. Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh định lớp -Chuấn bị đồ dùng học tập. 2. Kiêm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Lắp xe đấy hàng và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu xe đấy hàng lắp sẵn . -Hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận. Hỏi -HS quan sát vật mẫu. Để lắp được xe đấy hàng cần bao nhiêu bộ phận -5 bộ phận giá đỡ trục xe thành xe -GV nêu tác dụng của xe đấy hàng trong thực tế. sau càn xe trục bánh xe tầng trên Hoạt động 2 GVhướng dẫn thao tác kỹ thuật. và giá đỡ. a. GVhướng dân HS chọn các chi tiết theo SGK -GV hướng dẫn HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe đấy hàng . -Cho HS đọc nội dung trong SGK và gọi vài em lên thực hiện chọn chi tiết. -HS đọc. b. Lắp từng bộ phận -Lắp giá đỡ trục bánh xe SGK. Hỏi -HS quan sát SGK. Giống như lắp bộ phận nào của xe nôi -Giống thanh giá đỡ bánh xe . -GV nhận xét và chỉnh sửa. -Lắp tầng trên của xe và giá đỡ SGK. -HS quan sát SGK. -GV lắp theo các bước trong SGK. Khi lắp GV lưu ý vị trí của các lỗ khi lắp và vị trí trong ngoài của các thanh thẳng 11 lỗ 7 lỗ 6 lỗ. -Lắp thành sau xe càng xe trục xe SGK. -HS quan sát SGK. Cho HS quan sát hình . Sau đó HS lên chọn các chi tiết và lắp các bộ phận này. -HS lên chọn. -GV theo dõi và sửa chữa. -HS lên lắp. c. GVhướng dân HS cách tháo các chi tiết và xếp -HS tháo và xếp vào hộp. gọn vào hộp. -Như bài trước . xét- dặn dò -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS. -HS chuấn bị dụng cụ học tiết sau. -HS cả lớp. Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt

TÀI LIỆU HOT