TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật lớp 4 - LẮP XE ĐẨY HÀNG (2 tiết )

HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp xe đẩy hàng. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe đẩy hàng đúng kỹ thuật, đúng quy trình. -Rèn tính cẩn thận, an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe đẩy hàng. II. Đồ dùng dạy- học -Mẫu xe đẩy hàng đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật . | LẮP XE ĐẨY HÀNG 2 tiết I. Mục tiêu -HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp xe đấy hàng. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe đấy hàng đúng kỹ thuật đúng quy trình. -Rèn tính cấn thận an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp tháo các chi tiết của xe đấy hàng. II. Đồ dùng dạy- học -Mau xe đấy hàng đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật . III. Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh định lớp -Chuấn bị đồ dùng học tập. 2. Kiêm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Lắp xe đấy hàng và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu xe đấy hàng lắp sẵn . -Hướng dẫn HS quan sát từng bộ phận. Hỏi -HS quan sát vật mẫu. Để lắp được xe đấy hàng cần bao nhiêu bộ phận -5 bộ phận giá đỡ trục xe thành xe -GV nêu tác dụng của xe đấy hàng trong thực tế. sau càn xe trục bánh xe tầng trên Hoạt động 2 GVhướng dẫn thao tác kỹ thuật. và giá đỡ. a. GVhướng dân HS chọn các chi tiết theo SGK -GV hướng dẫn HS chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe đấy hàng . -Cho HS đọc nội dung trong SGK và gọi vài em lên thực hiện chọn chi tiết. -HS đọc. b. Lắp từng bộ phận -Lắp giá đỡ trục bánh xe SGK. Hỏi -HS quan sát SGK. Giống như lắp bộ phận nào của xe nôi -Giống thanh giá đỡ bánh xe . -GV nhận xét và chỉnh sửa. -Lắp tầng trên của xe và giá đỡ SGK. -HS quan sát SGK. -GV lắp theo các bước trong SGK. Khi lắp GV lưu ý vị trí của các lỗ khi lắp và vị trí trong ngoài của các thanh thẳng 11 lỗ 7 lỗ 6 lỗ. -Lắp thành sau xe càng xe trục xe SGK. -HS quan sát SGK. Cho HS quan sát hình . Sau đó HS lên chọn các chi tiết và lắp các bộ phận này. -HS lên chọn. -GV theo dõi và sửa chữa. -HS lên lắp. c. GVhướng dân HS cách tháo các chi tiết và xếp -HS tháo và xếp vào hộp. gọn vào hộp. -Như bài trước . xét- dặn dò -Nhận xét tinh thần thái độ học tập của HS. -HS chuấn bị dụng cụ học tiết sau. -HS cả lớp. Tiết 2 Hoạt động của giáo viên Hoạt

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.