TAILIEUCHUNG - Tìm thử chân dung CEO Việt

Chúng ta phải thừa nhận: CEO nào cũng muốn mình thành công, nhưng thử hỏi có bao nhiêu CEO thật sự thành công. Thực tiễn cho thấy, sẽ không bao giờ có một công thức chung cho mọi CEO ở mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, dựa vào mục tiêu dài hạn, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, sự mong đợi của nhà đầu tư, khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, một CEO thành công không phải là tối đa hóa lợi nhuận mà là tối đa giá trị dài hạn cho cổ. | Tìm thử chân dung CEO Việt Chúng ta phải thừa nhận CEO nào cũng muốn mình thành công nhưng thử hỏi có bao nhiêu CEO thật sự thành công. Thực tiễn cho thấy sẽ không bao giờ có một công thức chung cho mọi CEO ở mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên dựa vào mục tiêu dài hạn sự phát triển bền vững của doanh nghiệp sự mong đợi của nhà đầu tư khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty một CEO thành công không phải là tối đa hóa lợi nhuận mà là tối đa giá trị dài hạn cho cổ đông nghĩa là CEO tạo ra và thâu tóm giá trị khách hàng một cách hiệu quả và không bao giờ bằng lòng với giá trị mình tạo ra. Thành công của một công ty bắt nguồn từ nhiều yếu tố và CEO là người chịu trách nhiệm về các yếu tố đó. Để tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông hai yếu tố quan trọng và mang tính quyết định mà CEO phải làm cho bằng được thứ nhất xây dựng và duy trì một mô hình kinh doanh thành công thứ hai xây dựng một tổ chức thật sự hiểu mình. Mô hình kinh doanh thành công Chúng ta đều đồng lòng sẽ không có một mô hình kinh doanh thành công chung cho mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên trong một ngành nghề nào đó hai công ty có thể có hai mô hình kinh doanh hoàn toàn khác nhau mô hình này ưu việt hơn mô hình kia rất nhiều. Ví dụ trong lĩnh vực kinh doanh tạp hóa mô hình chuỗi cửa hàng rõ ràng ưu việt hơn mô hình cửa hàng đơn lẻ. Việc phân biệt mô hình kinh doanh đúng và không đúng là không dễ. Để có cái nhìn đúng hơn về mô hình kinh doanh thành công CEO phải tự trang bị cho mình một tư duy toàn cầu. CEO thành công không phải là tối đa hóa lợi nhuận mà là tối đa giá trị dài hạn cho cổ đông nghĩa là CEO tạo ra và thâu tóm giá trị khách hàng một cách hiệu quả và không bao giờ bằng lòng với giá trị mình tạo ra. Mô hình kinh doanh thành công phải tạo ra giá trị cho các đối tượng có lợi ích liên quan khác nhau trong công ty trong đó phần giá trị lớn nhất được tạo ra là giá trị khách hàng và nắm bắt giá trị này hiệu quả hơn đối thủ cạnh tranh. Một mô hình trong đó lợi thế cạnh tranh bắt nguồn từ những động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN