TAILIEUCHUNG - Thiếu Máu đỏ

Nói về thiếu máu đỏ, vậy thì một con số đáng để ý là khi truyền cho bnhân một đơn vị máu (one unit of PRBC's - Packed Red Blood cells) thì Hct sẽ tăng (increment) khoảng - 4%. Dĩ nhiên dùng Hemoglobin chính xác hơn, vì Hematocrit sẽ bị tình trạng nhiều hay ít nước của cơ thể (hydration) ảnh hưởng (tức là hemoconcentration - "máu "đặc " hơn hay hemodilution - máu "loãng" hơn) (Chớ lầm việc này với erythrocytosis: vì erythrocytosis không muốn nói đến volume, mà chỉ nói đến con số cuả tế bào. | Thiêu Máu đỏ Nói về thiếu máu đỏ vậy thì một con số đáng để ý là khi truyền cho bnhân một đơn vị máu one unit of PRBC s - Packed Red Blood cells thì Hct sẽ tăng increment khoảng - 4 . Dĩ nhiên dùng Hemoglobin chính xác hơn vì Hematocrit sẽ bị tình trạng nhiều hay ít nước của cơ thể hydration ảnh hưởng tức là hemoconcentration - máu đặc hơn hay hemodilution - máu loãng hơn Chớ lầm việc này với erythrocytosis vì erythrocytosis không muốn nói đến volume mà chỉ nói đến con số cuả tế bào máu đỏ mà cũng như đã nói trong bài truớc erythrocytosis có thể chỉ do phản ứng - reaction - chẳng hạn thấy ở người hút thuốc lá - hoặc nó đích thực biểu hiệu ung thư máu - a myeloproliferative disorder . Ghi chú chữ myeloproliferative disorders là một chữ đã cũ nhưng không có chữ gì khá hơn thì cứ dùng thế thôi . Chữ này để phân biệt với lymphoproliferative disorders - Khi nói lymphoprolif. disorders tức là muốn nói tới ung thư máu có dính líu đến lymphocytes - chẳng hạn CLL chronic lymphocytic leukemia hay ALL Acute lynphocytic - hoặc lymphoblastic - leukemia - Dĩ nhiên chữ này lymphoproliferative disorder muốn ám chỉ một tiến trình ung thư a neoplastic process - thế cho nên các loại lymphomas cũng gọi là lymphoproliferative disorder . Những ung thư máu còn lại ngoài lynmphocytes ra vì ngờ rằng tất cả đều từ một phân nhánh chung với nhau cho nên gom lại với nhau gọi là a myeloproliferative disorder tức là ung thư CML - chronic myelogenous leukemia - AML - acute myelogenous leukemia - AMML - Acute myelogenous monocytic leukemia Essential thrombocytosis hoặc essential thrombocythemia - Polycythemia vera ung thư tế bào máu đỏ erythroleukemia . Vậy thì trở lại tế bào máu đỏ cứ nhớ con số 4 tương đương với một đơn vị máu một bịch máu cho dễ tính dễ nói chuyện. Trở lại câu hỏi thiếu máu đến mức nào thì cho là trầm trọng Câu hỏi này rất quan trọng vì gồm trong đó hai câu hỏi 1 tầm mức thấp thấp đến con số nào 2 cần bao lâu thì mới xuống tới mức thấp đó Nói đến câu hỏi 2 trước Thiếu máu .