TAILIEUCHUNG - LẮP XE NÔI (2 tiết )

HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp xe nôi. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe nôi đúng kỹ thuật, đúng quy trình. -Rèn luyện tính cẩn thận, an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp, tháo các chi tiết của xe nôi. II. Đồ dùng dạy- học -Mẫu xe nôi đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. | LẮP XE NÔI 2 tiết I. Mục tiêu -HS biết chọn đúng và đủ được các chi tiết để lắp xe nôi. -Lắp được từng bộ phận và lắp ráp xe nôi đúng kỹ thuật đúng quy trình. -Rèn luyện tính cấn thận an toàn lao động khi thực hiện thao tác lắp tháo các chi tiết của xe nôi. II. Đồ dùng dạy- học -Mau xe nôi đã lắp sẵn. -Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật. III. Hoạt động dạy- học Tiết 1 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Ôn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra dụng cụ học tập. 3. Dạy bài mới a Giới thiệu bài Lắp xe nôi và nêu mục tiêu bài học. b Hướng dân cách làm -Chuấn bị đồ dùng học tập. Hoạt động 1 GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu. -GV giới thiệu mẫu cái xe nôi lắp sẵn và hướng dẫn HS quan sát từng bộ Để lắp được xe nôi cần bao nhiêu bộ phận -GV nêu tác dụng của xe nôi trong thực tế dùng để cho các em nhỏ nằm hoặc ngồi để người lớn đấy đi chơi. Hoạt động 2 GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật. a. GV hướng dẫn HS chọn các chi tiết theo SGK -GV cùng HS chọn từng loại chi tiết trong SGK cho đúng đủ. -Xếp các chi tiết đã chọn vào nắp hộp theo từng loại chi tiết. b. Lắp từng bộ phận -Lắp tay kéo SGK. GV cho HS quan sát và hỏi Để lắp được xe kéo em cần chọn chi tiết -HS quan sát vật mẫu. -5 bộ phận tay kéo thanh đỡ giá bánh xe giá đỡ bánh xe . nào số lượng bao nhiêu -2 thanh thẳng 7 lỗ 1 thanh chữ U -GV tiến hành lắp tay kéo xe theo SGK. -Lắp giá đỡ trục bánh xe SGK. Hỏi Theo em phải lắp mấy giá đỡ trục bánh xe dài. -Lắp thanh đỡ giá bánh xe SGK. Hỏi Hai thanh chữ U dài được lắp vào hàng lỗ thứ mấy của tấm lớn -GV nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh -Lắp thành xe với mui xe SGK. Hỏi Để lắp mui xe dùng mấy bộ ốc vít -GV lắp theo các bước trong SGK. -HS trả lời. -Lắp trục bánh xe SGK. Hỏi Dựa vào em hãy nêu thứ tự lắp từng chi tiết -HS lên lắp. -GV gọi vài HS lên lắp trục bánh xe. c Lắp ráp xe nôi theo qui trình trong SGK . -GV ráp xe nôi theo qui trình trong SGK. -Gọi 1-2 HS lên lắp . d GV hướng dẫn HS tháo rời các chi tiết và -2 HS lên lắp. xếp .