TAILIEUCHUNG - Thúc đẩy văn hoá hợp tác trong tổ chức

Trong môi trường làm việc có mối liên hệ như ngày nay, làm việc với người khác chặt chẽ, sáng tạo, toàn cầu và năng suất, sẽ thúc đẩy hiệu quả làm việc của tổ chức và cá nhân. Các nhóm được thành lập để giải quyết những dự án cụ thể. Làm việc nhóm có thể giữa các đồng nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng và thậm chí cả các đối thủ cạnh tranh. Sự kết hợp đặc biệt theo nhóm có thể phát sinh một cách tự nhiên quanh bàn cà phê hoặc ở hành lang. Nhưng dù nhóm. | rr l F -4-Ẵ 1 F A i F i J Z 1 F Thúc đẩy văn hoá hợp tác trong tổ chức Trong môi trường làm việc có mối liên hệ như ngày nay làm việc với người khác chặt chẽ sáng tạo toàn cầu và năng suất sẽ thúc đẩy hiệu quả làm việc của tổ chức và cá nhân. Các nhóm được thành lập để giải quyết những dự án cụ thể. Làm việc nhóm có thể giữa các đồng nghiệp nhà cung cấp khách hàng và thậm chí cả các đối thủ cạnh tranh. Sự kết hợp đặc biệt theo nhóm có thể phát sinh một cách tự nhiên quanh bàn cà phê hoặc ở hành lang. Nhưng dù nhóm hình thành ra sao tổ chức nào cũng phụ thuộc vào những nhóm như vậy. Tôi đã nghiên cứu hoạt động hợp tác cũng như tư tưởng hợp tác trong các công ty như Nokia Linux Goldman Sachs và BP. Tôi thấy hầu hết các nhà quản lý và các công ty đều ghi nhận giá trị của làm việc theo nhóm và tầm quan trọng của việc xây dựng tư tưởng hợp tác nhưng thực tế có nhiều người vẫn khuyến khích thái độ làm huỷ hoại sự hợp tác. Bất chấp những tuyên bố hoa mĩ về hợp tác và làm việc theo nhóm vẫn cứ có những luật bất thành văn khuyến khích người ta tỏ ra vượt trội hơn người khác. Thay vì chia sẻ ý kiến và bí quyết mọi người tích luỹ kiến thức và làm việc với nhau càng ít càng tốt. Trong nhiều công ty tôi nghiên cứu luôn có khoảng cách giữa những tuyên bố hợp tác và thực tế cạnh tranh. Làm thế nào để lấp đầy khoảng cách này Nghiên cứu của tôi chỉ ra 4 hành động quan trọng để thúc đẩy văn hoá hợp tác 1. Tuyến dụng đế hợp tác Các công ty có tư tưởng hợp tác sẽ thể hiện tư tưởng đó ngay trong việc tuyển dụng. Họ tìm cách thu hút những người có tinh thần hợp tác và không khuyến khích những người theo chủ nghĩa cá nhân và cạnh tranh. Lấy Goldman Sachs làm ví dụ. Khi tuyển người từ các trường kinh doanh các ứng cử viên có thể được đến 60 thành viên cao cấp của công ty phỏng vấn. Chỉ cần một người phản đối là ứng cử viên có thể thất bại. Cuộc phỏng vấn không xoay quanh trí thông minh hay sự tập trung - chỉ cần xem điểm GMAT hay bằng đại học là biết. Họ chỉ hỏi xem liệu tài năng động lực

TỪ KHÓA LIÊN QUAN